Zasloužit si loajalitu a motivaci zaměstnanců je větší dřina! aneb 11. ročník IN Communication Fora je za námi

In Communication Forum

Jak je interní komunikace ve firmách důležitá a že priority, obsah i tón komunikace se zaměstnanci musí přizpůsobit, se diskutovalo na již 11. ročníku konference IN Communication Forum, která proběhla 8. října. V prostorách Paspova sálu se u příležitosti sdílení zkušeností a vyslechnutí si špiček v tomto oboru sešlo přes 130 účastníků. Klíčovými tématy konference byl důraz na zapojení managementu do interní komunikace a posílení angažovanosti zaměstnanců.

Celodenní program zahájila moderátorka Šárka Samková s příspěvkem o postavení interní komunikace v českých firmách. Dle jejích slov „doba hodila interce pomyslnou rukavici“ – firmy tlačí na větší efektivitu, zároveň období nadšených workoholiků je většinou pryč a pro lidi se stává důležitým tématem work–life balance. Současným velkým trendem se stává podnícení a udržení angažovanosti zaměstnanců a budování firemní kultury. Interní komunikaci tudíž nemůže být věnována pozornost pouze tehdy, když něco “hoří“ nebo když je potřeba sdělit zaměstnancům provozní informace, ale firmy by se jí měly věnovat soustavně a s velkou podporou managementu.

Eva Krejčí z České pošty představila akci Road show 2015, jejímž cílem bylo přiblížit management řadovým zaměstnancům. Během osmi setkání napříč Českou republikou stanuli čtyři zástupci managementu před více než 1900 zaměstnanci a probrali nejdůležitější témata z oblasti rozvoje a strategie České pošty a otevřeli tak diskuzi se svými zaměstnanci.

Tématem komunikace top managementu s liniovými manažery a předávání vizí dál dovnitř firmy se zabýval také příspěvek Jana Kopeckého ze společnosti Siemens. Tradiční setkání s top managementem pojali netradičně a otevřeně – ve stylu Hyde Parku, bez nudných prezentací, naopak interaktivně s online pokládáním otázek a okamžitou zpětnou vazbou. Nedílnou součástí projektu byla souhra a otevřený přístup managementu, jehož zástupci usedali do „horkého“ křesla a byli pod palbou otázek.

Miroslav Čepický na případové studii stěhování společnosti Vodafone poukázal na nástroje, které se dají využít pro podporu angažovanosti, i když komunikujete ne zrovna populární informace. Stěhování centrály Vodafone z rušného centra Prahy do okrajové části města zaměstnanci nebylo vnímáno zrovna pozitivně a management se obával zvýšení fluktuace a poklesu zisku. Tým komunikace měl nelehký úkol, přesto jejich kampaň, jak povzbudit pozitivní myšlení a namotivovat zaměstnance sklidil úspěch, a to i díky komplexitě a zapojení řady nástrojů jako intranet, newslettery, prohlídky nové budovy či mobilní aplikace.

Nechyběla ani diskuze o CSR aktivitách, které byly tématem Ireny Zatloukalové, tiskové mluvčí společnosti Seznam.cz. Při svých dobročinných aktivitách vychází Seznam.cz ze své vize a z firemních hodnot. Na tyto hodnoty je také navázána každá CSR aktivita Seznamu – pro zaměstnance je potom jasná, srozumitelná a ztotožnitelná.

Letošní ročník IN Communication Fora se zkrátka povedl. K tomu přispělo i velké množství účastníků, profesionálů interní komunikace, kteří si tak mohli porovnat své zkušenosti i mimo oficiální program. 

IN Communication Forum 2015 IN Communication Forum 2015 IN Communication Forum 2015IN Communication Forum 2015