Zásady řízení eticky slabých zaměstnanců

Ilustrační snímek

Nemorálnost. Bezcharakternost. Úplatnost. To všechno jsou slova vyjadřující eticky pochybné chování, které na vašich pracovištích jistě vidíte neradi. Samozřejmě se snažíte eliminovat osobnosti s těmito vlastnostmi již při náboru, ale to je často nemožné. Pak se ocitáte před otázkou, jak řídit zaměstnance, kteří mají sklon chovat se neeticky, ale zároveň disponují velkým talentem ve svém oboru a jen velmi těžko byste za ně hledali náhradu.

Profesor organizační psychologie na University College London Tomas Chamorro-Premuzic doporučuje na webu Harvard Business Review manažerům, aby si připustili, že někteří lidé jsou zkrátka méně odolní vůči nástrahám neetického jednání. Právě manažeři hrají zásadní roli v tom, zda se počet případů neetického chování v jejich týmech bude snižovat nebo zvyšovat. Co tedy můžete udělat pro snížení?

Zajistěte jim radost z práce

Obecně méně etičtí zaměstnanci se chovají morálněji, pokud jejich pracovní úkoly mají smysl, dostává se jim uznání za úspěchy a nadřízení s nimi nezacházejí jako s dětmi. Pokud si své podřízené znepřátelíte, riskujete etická pochybení i u zaměstnanců s vysokou morální integritou.

Jděte příkladem

Morálka vedoucího týmu určuje, do jaké míry jeho podřízení vnímají firmu jako etickou nebo neetickou. Chcete-li tedy, aby se vaši lidé chovali morálně, musíte se tak v první řadě chovat vy. Vaši lidé by vám měli věřit.

Spojte slabší jedince se silnějšími

Spolupráce s kolegou s vysokou morální integritou bude méně etického zaměstnance motivovat ke zlepšení jeho chování. Pozorováním druhých se učíme velmi mnoho, aniž bychom si to často uvědomovali.

Zajistěte školení

Lidé si utvářejí své etické predispozice ještě před dosažením dospělosti. V dospělosti jim však jakékoli školení, jak se chovat eticky, většinou chybí. Napravte to a pořádejte školení, jak se chovat v různých eticky sporných situacích, do kterých se vaši zaměstnanci mohou dostat.

Vytvářejte nesobeckou firemní kulturu

Prosazujte hodnotu nezištného a obětavého chování nejen na nástěnkách, ale v rámci každodenní práce se svým týmem.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review