Zásady inovativního managementu

Většina společností se dnes zaměřuje na opakovatelnost, předvídatelnost a na redukci chyb. K úspěchu je však třeba mít ještě něco navíc.

Podle některých odborníků není nejvzácnějším zdrojem, jehož se nejméně dostává obchodním organizacím, ani půda, ani kapitál, ani lidé, ba dokonce ani informace. Nejnedostatkovějším zdrojem je pozornost.

Mimo pozornost pak můžeme identifikovat další potřeby, jichž se nedostává. Mezi ně se často na první místo řadí inovace. Přitom podle specialistů, kteří se tímto tématem zabývají, existuje řada metod vedoucích k inovaci. Většinou jsou však v rozporu se zaběhlými principy fungování obchodní společností – to je právě princip inovace.

Mezi důležité rady patří nenajímat lidi, kteří okamžitě zapadnou do pracovního týmu, kteří hned napoprvé pochopí, proč se to či ono již tradičně dělá tak a tak. Naopak se někdy vyplatí přijímat zaměstnance, které bezpodmínečně nepotřebujeme.

Nejzajímavější radou z celé dlouhé sady je: „Rozhodněte se realizovat něco, co se pravděpodobně nepovede a pak přesvědčete sebe i ostatní o tom, že úspěch je zaručen.“
Zdroj: Business2 - americký server pro firmy a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business2