Zaměstnanci potřebují smysl

Smysluplnost a poctivost jsou klíčové faktory, které řídí zápal zaměstnanců pro práci. Vyplývá to z výzkumu mezinárodní personálně-poradenské společnosti Ken Blanchard. Studie s názvem Employee Passion - The New Rules of Engagement odhalila následující stěžejní předpoklady.

- Smysluplná práce. Lidé by měli cítit, že jejich práce je hodnotní a spojená s širším účelem.

- Spolupráce. Jde o prostředí, v němž převládá motivace a inspirace a kde lidé pracují společně, aby dosáhli úspěšného cíle.

- Poctivost. Samotná organizace i její vůdci by měli se zaměstnanci i zákazníky zacházet poctivě a spravedlivě.

- Autonomie. Manažerský styl by měl být založený na spolupráci a spoluúčasti.

- Uznání. Lidé by měli být uznáváni a chváleni za svou práci.

- Růst. Měly by existovat možnosti učit se a profesionálně růst, rozvíjet dovednosti vedoucí k postupu.

- Spojení s vůdcem. Jde o pevný vztah s nadřízenými.

- Spojení s kolegy. Jde o pevný vztah s kolegy a spolupracovníky.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone