Zaměstnance školíme, víc však o tom nevíme

Firmy si dnes v zásadě uvědomují důležitost a smysl investic do rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců. Nedávný výzkum britské společnosti Reed Training však odhalil, že téměř polovina manažerů netuší, zda investované prostředky nějakým způsobem ovlivňují zisky jejich firem, efektivitu či kvalitu poskytování služeb zákazníkům.

Firmy se stále častěji domlouvají se zaměstnanci, v jaké oblasti by měli zájem o rozvoj. Uznávají také, že vzdělávání může vést k výraznému zvýšení ziskovosti. Nedokáží již však úspěšnost firemního vzdělávání měřit. Často dochází ke konfliktům mezi liniovými manažery a odděleními lidských zdrojů v otázkách povolování i vyhodnocování rozvoje zaměstnanců.

Autor studie David White vyzývá firmy, aby se zajímaly o to, zda se jim peníze investované do vzdělávání zaměstnanců vracejí zpět. Měly by k tomu využít nástroje, které mají momentálně k dispozici. Může jít například o spouštění pilotních kurzů s takovým počtem zaměstnanců, aby jich zbýval dostatek pro zhodnocení výsledků, pracovní výkonnosti a plánů individuálního školení. V úspěšných organizacích k tomu dopomáhá dobrá spolupráce manažerů a odborníků na lidské zdroje.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups