Základní doporučení pro nové manažery

Ilustrační snímek

Každému prokazujte svůj respekt, buďte pozorný posluchač, stanovte si jasný proces jak řešit problémy s výkonností zaměstnanců a buďte pro svůj tým dostupní. To jsou základní tipy pro nové manažery. Jaké další doporučení pro nás má web management.about.com?

1. Všechny své podřízené respektujte. Nikdy toto pravidlo neporušte. Musíte vždy zachovat chladnou hlavu a jednat profesionálně.

2. Ptejte se svých podřízených na jejich názor na specifický problém. Podle manažerského guru Toma Peterse jim tím totiž prokazujete respekt a zároveň je podněcujete k tomu, aby používali vlastní úsudek a prostředky pro vyřešení problémů, kterým čelí.

3. Seznamte se se svým novým týmem, který tvoříte vy a zbytek přímých podřízených vašeho společného nadřízeného. Neřiďte jen lidi pod sebou, ale také se zabývejte managementem do stran a směrem nahoru.

4. Pokud váš předchozí šéf neřešil problémy, které vyvstaly, vy zcela jistě chcete zaujmout jiný postoj. Musíte vyvinout a zavést efektivní a konzistentní způsob, jakým se budou řešit neuspokojivé pracovní výkony podřízených. Zaveďte na to efektivní a transparentní proces.

5. Nesnažte se být kamarádem svých podřízených. To je častá chyba nových manažerů – obzvláště pokud jsou jejich zaměstnanci někdejší kolegové a přátelé. S novou pozicí ale došlo ke změně situace a vztahy se proto změnily. Nyní jste vy autorita a nesmíte riskovat obvinění z nadržování svým přátelům. Jistě, přátelský být můžete, ale lepší je učinit váš vztah čistě profesionálním.

6. Trénujte aktivní naslouchání. Je to ta nejzákladnější vlastnost každého dobrého lídra či manažera.

7. Detaily už pro vás nejsou vždy důležité, protože jste manažer a není vaším úkolem dělat vaši starou práci. Ani nejste placen za to, že děláte práci svých podřízených. Nestarejte se proto o to, jak se co dělá. Vás od teď musí zajímat, co se má dělat.

8. Studujte situační vedení. Kupte si knížku nebo se zúčastněte kurzu, který vás do této problematiky uvede. Zeptejte se na to svých kolegů. Situační vedení vám pomůže rozhodnout se, jakým způsobem vést každého z vašich zaměstnanců. Potřeba volnosti a nebo naopak přísného vedení totiž není pro všechny lidi stejná.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management