Žádný projekt neuspěje, když…

Počet projektů, které končí částečným nebo celkovým neúspěchem, bohužel převyšuje počet těch úspěšných. Ještě smutnější je však skutečnost, že příčinou neúspěchu jsou stále stejné problémy.

Server Project Times zveřejnil výsledky průzkumu, v němž 150 ředitelů firem, IT, marketingu a projektů označovalo nejčastější příčiny neúspěchu projektů. Ukázalo se, že to není nic záhadného ani složitého. Jsou to chyby, které dobře znáte a často před nimi jen zavíráte oči. Pojďme si je připomenout.

Ilustrační snímek

1. Překročení rozpočtu

Pokud překročíte rozpočet o 10 %, dá se zpravidla vše ještě zvládnout. Pokud je to však 50 %, je to již nepřijatelné. Není jiná cesta, než pečlivě kontrolovat výdaje, ideálně na týdenní bázi. Samozřejmostí jsou také odhady dalšího čerpání rozpočtu. Jen tak je možné zasáhnout včas a překročení rozpočtu předejít.

2. Nedodržení časového plánu

Projekty se až příliš často odchylují od svých původních rozvrhů. Platí zde totéž co u rozpočtu – přísná kontrola. Neplnění časového plánu je také třeba zachytit včas, jinak se celý projekt vyvine jiným směrem.

3. Špatně definované požadavky

Z požadavků na projekt vychází veškeré plánování a odhady realizace projektu. Pokud si hned na začátku dostatečně neujasníte, co vlastně projekt má přinést, čeká vás řada problémů a práce navíc, ne-li zcela zbytečné.

4. Nepřipravený zákazník

To, že zákazník tvrdí, že je na projekt připraven, neznamená, že tomu tak opravdu je. Často chybí porozumění hlubším souvislostem realizace projektu s fungováním firmy nebo útvaru. Zákazník pak není schopen říci, co přesně potřebuje. Výsledkem jsou špatně definované požadavky.

5. Chybějící zdroje pro realizaci projektu

Sem patří především špatně sestavený tým, jemuž chybí klíčové znalosti, dovednosti či zkušenosti. Chybějící dovednosti se navíc mohou objevit až v průběhu projektu, a přijít velmi draho. Další problém je špatný odhad rozsahu práce na projektu.

6. Chybějící podpora vedení

Projekt, jemuž chybí podpora vedení firmy, nemůže dlouhodobě fungovat. Brzy přijde nejen o zdroje, ale i o důvěru zákazníka.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times