Zachraňte upadající projekt

Jako projektový manažer můžete být požádáni, abyste pomohli vrátit určitý projekt zpět do správných kolejí. První věc, kterou musíte udělat, je pochopit, proč je tato pomoc nezbytná. To vyžaduje určitý průzkum souvislostí, aby bylo možné formulovat prohlášení o problému projektu.

Ilustrační snímek

Toto a některá další doporučení přinesl článek na serveru projecttimes.com.

První známky problémů

Zde je třeba rozlišovat mezi příčinou a příznakem. Příznak je znamení, že existuje problém. Musíte se ponořit hlouběji a zjistit základní příčinu příznaku. Tři významné ukazatele, které je třeba hledat, jsou náklady, časový rozvrh a rozsah projektu. Kdo má tyto oblasti na starost a jak často poskytuje aktuální informace?

Předchozí úsilí o nápravu

Možná byla podniknuta některá nápravná opatření již dříve a ukázala se jako neúčinná. Nemá smysl opakovat stejná opatření a ještě zhoršovat už tak špatnou situaci.

Revize cílů a dosavadního vývoje

Před doporučením jakýchkoli změn je nutné zajistit, aby aktuálně platné cíle a rozsah projektu byly stále realistické. Zkontrolujte data dokončení a předání spolu s rozsahem, v jakém již byly splněny. Pokud nebyly splněny včas, kolik to stojí firmu? Tato revize bude sama o sobě časově náročná, ale rozhodně se musí provést.

Analýza dat

Hledejte výrazné vzorce problémů, které by se mohly opakovat. Může jít o jednotlivé osoby nebo o celé oddělení. Budete muset zkontrolovat osobní chování a kompetence, stejně jako pracovní zátěž a další vnější faktory, které mohou ovlivňovat výkon. Cílem není lov na čarodějnice, ale objektivní přehled o všech relevantních faktorech.

Konečná zpráva

Vaše závěrečná zpráva by měla být prezentována na osobním setkání s hlavní kontaktní osobou ve firmě. Po uvedení základních skutečností je třeba se poradit o tom, jak a komu by měly být vaše závěry předány.

Co bude dál

Na základě zjištění zprávy bude třeba projekt znovu definovat, případně učinit určité změny v týmu. Poté budete muset pro svůj nový návrh získat souhlas všech zúčastněných stran.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times