Z praxe: Amazon pomáhá odstranit bariéry mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci

Už tři roky patří datum 23. září Mezinárodnímu dni znakových jazyků. O vylepšování pracovních podmínek pro neslyšící a nedoslýchavé osoby se dlouhodobě snaží i společnost Amazon ve svém distribučním centru v Dobrovízi. Komunikační bariéry mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci pomáhá odstranit například tlumočník nebo speciální aplikace Tichá linka.

Ilustrační snímek

První neslyšící zaměstnanec nastoupil do českého Amazonu v roce 2016. Dnes společnost zaměstnává více než 40 neslyšících, kteří pracují na oddělení balení společně se slyšícími zaměstnanci.

„Neslyšící zaměstnanci jsou vybaveni bílou bezpečnostní vestou, na které je speciální logo, které si sami pracovníci navrhli,“ říká Miroslava Jozová, PR manažerka společnosti Amazon a dodává: „Ostatní zaměstnanci tak ihned vědí, že musí vzájemnou komunikaci přizpůsobit, případně zavolat tlumočníka.“ Díky tomu se při řešení pracovních záležitostí snáze dorozumí.

Jednou ze zaměstnankyň Amazonu, která přišla o sluch ve čtyřech letech, je i Jana Horáková. Ve společnosti působí od roku 2016, aktuálně v oddělení balení zásilek. Společnost Amazon si podle svých slov vybrala zejména díky dobré dopravní dostupnosti. Amazon totiž zaměstnancům poskytuje autobusový svoz zdarma na 26 linkách a jedné vlakové. Celkově jimi pokrývá 60 měst a obcí. Třiapadesátiletá Jana Horáková se svými kolegy komunikuje hlavně pomocí znakové řeči a odezírání z úst.

„To však současná situace, kdy je potřeba mít při výkonu práce v distribučním centru ústa zakrytá rouškou, neumožňuje,“ říká.

Vyřešit případné komunikační nesrovnalosti proto pomáhá i v tomto období firemní tlumočník, kterého mají zaměstnanci k dispozici.

„Neslyšícím zaměstnancům jsem k dispozici pro vyřízení veškerých záležitostí, u kterých by mohli narazit na komunikační bariéry,“ vysvětluje Vendula Chyská, tlumočnice českého znakového jazyka ve společnosti Amazon.

S tlumočením provozních informací také běžně vypomáhají nedoslýchaví kolegové.

„Každý manažer, který pracuje s neslyšícími, má možnost nominovat pomocníka z řad nedoslýchavých, který pomáhá s tlumočením a za tuto pomoc dostává na měsíční bázi zvláštní odměnu,“ vysvětluje Jakub Šíma, pracovník v oblasti lidských zdrojů společnosti.  

Komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci dlouhodobě zprostředkovává organizace Tichý svět. Ta také pomáhá s náborem neslyšících zaměstnanců nebo provozuje speciální službu Tichá linka, kterou je možné použít přes tablet nebo počítač a propojit se tak s tlumočníkem kdykoliv online. Aplikace umožňuje také přepis mluveného slova do psané podoby.

Za svůj přístup k neslyšícím zaměstnancům získal Amazon před čtyřmi lety ocenění Tichá firma roku.