Výzkum: Senior manažeři bojují s rovnováhou

Senior manažeři z celého světa se shodují na tom, že nedosahují uspokojivé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Vyplývá to z mezinárodního výzkumu personálně poradenské společnosti BlueSteps, která se zaměřuje na řízení kariéry vyšších manažerů. Výzkum oslovil více než 800 manažerů. 82 % z nich uvedlo, že jejich firma nemá program pro zlepšení work-life balance svých vrcholných představitelů.

Na vině je moderní životní styl

70 % respondentů má za to, že příčinou omezení jejich volného času je moderní životní styl řízený novými technologiemi a globalizací. Téměř všichni považují svou kariéru za stejně důležitou nebo důležitější než osobní život. Pouze 35 % uvedlo, že každý rok plně využívá veškerého možného volna.

Polovina manažerů zvažuje odmítnutí povýšení

Přestože většina oslovených manažerů se vzdává rovnováhy, aby vyhověla nárokům moderního profesionálního života, 21 % by dokázalo odmítnout povýšení, které by negativně ovlivnilo vyvážení práce se soukromím. 50 % by pak o odmítnutí uvažovalo.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork