Výzkum: Kreativci uznávají chaos

Máte raději pořádek na pracovním stole nebo ledabyle kupíte složky a dokumenty do nepřehledné hromady papírů? Podle výzkumu vědců z univerzity v Minnesotě o vás organizace vašeho pracovního stolu mnohé vypovídá. Jestliže chorobně hromadíte veškeré dokumenty, které se na váš stůl dostanou, nezoufejte. Pravděpodobně jste velmi kreativní a originální osobnost. Alespoň tak to uvádí server Management Issues, který závěry výzkumu publikoval ve svém článku.

Zkoumání probíhalo v několika fázích. V první fázi byli účastníci požádáni o vyplnění dotazníku v prostředí vlastní kanceláře. Zatímco jedni jej vyhotovili v uspořádané kanceláři, jiní, jej vyplnili v mírně chaotickém a neuspořádaném pracovním prostředí. Poté byla oběma skupinám prezentována možnost obdarovat charitu a dostali též na závěr možnost občerstvit se jablkem nebo čokoládou.

Kdo si vzal raději zdravější potravinu, tedy jablko, a daroval více vlastních peněz na charitu? Samozřejmě ti pořádnější a dá se tedy říci i zodpovědnější. Z výzkumu vyplynulo, že tito lidé, kteří vyplnili dotazník v čisté a uklizené kanceláři, jsou, jak se zdá, mnohem více povzbuzeni, aby dělali to, co se od nich očekává.

Vědci vyšli ze studie, která prokázala, že pořádní lidé mají tendenci dělat spíše dobré věci jako štědrost, čestnost, zdravé stravování či nepáchání trestných činů. Každopádně závěry výzkumu ukazují, že nepořádek je také užitečný a generuje něco, po čem firmy touží ještě více – kreativitu, jak bylo ostatně prokázáno v další fázi výzkumu.

Účastníci dále dostali za úkol nalézt nové využití pro sadu pingpongových míčků. Nápadů generovaly obě skupiny stejně, avšak z hlediska jejich hodnoty byly myšlenky organizovaných respondentů průměrné, zatímco respondenti vyznávající chaos přišli s neotřelými nápady.

Pro potvrzení závěrů byly oběma skupinám nabídnuty dva produkty, nový a zavedený výrobek. Nyní už můžeme říci, že kreativní chaotická skupina si vybrala spíše produkt nový, kdežto pořádkumilovní preferovali zavedený výrobek. To je signál, že nesourodé prostředí stimuluje uvolňování z konvenčnosti a tradic směrem k inovacím a novým výzvám.

Zdá se, že i drobnosti jako organizace vlastního pracovního stolu, mezi námi, zaměstnanými lidmi, činí nemalé rozdíly. Podle autorů výzkumu však tyto rozdíly nemusíme hledat jen na pracovním stole. Stačí se podívat na webové stránky nebo osobní blogy a hned podle jejich organizace můžeme předpovědět určité znaky chování. Zatímco pořádní lidé preferují tradice a  bezpečnost jistého, chaotici jsou pro změnu a neuspořádané prostředí v nich pravděpodobně evokuje nové nápady.

Takže jak uklizený je váš pracovní stůl?

-bn-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues