Vyjednávání je umění

Umění vyjednávat patří mezi nejdůležitější podnikatelské dovednosti. Nejde jen o obchodní schůzky, ale i každodenní situace, v nichž komunikujete se zaměstnanci, dodavateli apod. V první řadě je důležitá příprava. Měli byste vědět, čeho chcete dosáhnout a co jste připraveni nabídnout. Z předchozích setkání s druhou stranou je také zásadní získat obrázek o tom, co očekává ona.

Při vyjednávání si vždy uchovejte důvěru. Věřte tomu, co nabízíte a výhodám, které to přinese druhé straně. Komunikujte jasně a srozumitelně, nevyvíjejte tlak. Snažte se udržet jednání pod kontrolou, ať již jde o rozpětí cen, dodací lhůty či marže.

Dobře také naslouchejte. Pozorné naslouchání vám pomůže zjistit, co musíte udělat pro uzavření dohody, jak odpovídat na znepokojení druhé strany a posílit váš vzájemný vztah. Můžete se dozvědět i další zajímavé věci o své konkurenci.

Při nabízení slev buďte opatrní. Může se totiž obrátit proti vám, když podhodnotíte svůj produkt. Neslibujte také, co nemůžete splnit.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups