Vyhrožovat ano, ale důvěryhodně

Plané vyhrožování při jednání poškozuje vaši reputaci, firmu i kýžený obchod. Vyhrožování neuzavřením obchodu bývá typickou součástí obchodních jednání, důležité však je, aby působilo důvěryhodně. Vždy si pokládejte otázku, zda váš protivník skutečně věří, že byste byli ochotni od obchodu odstoupit. Paradoxní ovšem je, že kdybyste skutečně chtěli od obchodu upustit, nemuseli byste tím vyhrožovat. Důvěryhodnost hrozeb je proto diskutabilní. Článek se přesto pokouší formulovat šest tipů pro důvěryhodnější hrozby při obchodním jednání.

- Zvyšte svou cenu, za kterou jste ochotni ponechat hrozby hrozbami.

- Viditelně omezte své možnosti.

- Zviditelněte náklady, které již nelze získat zpět.

- Delegujte autoritu někomu jinému, kdo dokáže hrozby vítězně dovršit.

- Vytvořte a podporujte svou reputaci důvěryhodných hrozeb.

- Podporujte obraz nejisté budoucnosti.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge