Vychovejte si své budoucí manažery hned

Výběr a rozvoj budoucích manažerů je klíčový úkol a zároveň velká starost mnoha společností, zvláště pro vůdcovské role. Mnoho podniků předpovídá v budoucích 3-5 letech vyšší počet volných vedoucích pracovních míst, ale většina z nich si není vůbec jistá svými schopnostmi adekvátně je zaplnit. Všechny společnosti potřebují najít a rozvíjet příští generaci vůdců, pokud chtějí přežít, natož vzkvétat. Avšak podle většiny odborníků jen několik málo podniků ovládá následnický management. Ty, které vytvořily efektivní proces řízení následnictví:
- rychle předvídají a zaplňují následnické mezery,
- identifikují zaměstnance s vysokým manažerským potenciálem a aktivně plánují jejich kariéru a rozvoj,
- slaďují svou „lidskou strategii“ s obchodní strategií.

Následnický proces se musí stát součástí podnikové kultury. Většina podniků obvykle identifikuje a plní otevřené pozice pasivně. Vyhledávání začíná teprve tehdy, když se pozice otevře, a někdo je nalezen, aby ji zaplnil. Nejlepší organizace jsou systematičtější a proaktivní:
- využívají pokračující plánovací proces,
- jsou celkové, všeobecné, nezaměřují se pouze na 1-2 kandidáty,
- udržují proces jednoduchý,
- následnický management vlastní, mají jej za svůj, zodpovídají za něj.

Co se týče nejlepších praktik rozvoje managementu a leadershipu, úspěšné organizace:
- kladou důraz na pracovní rozvoj – rozvoj v práci, ne ve třídě,
- vytvářejí postupně vzestupné úkoly,
- pečlivě projektují úkoly,
- individualizují rozvoj,
- pomáhají manažerům vytvářet rozhodující vztahy s týmem a ostatními manažery.

-ba-
Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal