Vychovávejte své podřízené k bezpečnosti práce

Bezpečnostní rizika na nás číhají na pracovišti téměř všude – ať už je to kancelář, obchod či výrobní závod. Problematika bezpečnosti práce se týká všech zaměstnanců různých profesí, ať už to jsou řidiči, obchodníci či sekretářky. Nejsou-li bezpečnostní rizika na pracovišti zřejmá na první pohled, může je pomoci odhalit externí poradce. Po jejich identifikaci je možné přijmout konkrétní opatření a zavést kvalitní systém bezpečnosti práce, založený na konkrétních cílích. Těmi mohou být například:
* Správné používání bezpečnostního vybavení.
* Správné skladování nástrojů a pracovních pomůcek.
* Snižování počtu pracovních úrazů.
* Výměna starého či poškozeného vybavení.

Všechny tyto cíle by měly být dosažitelné, konkrétní (včetně stanovení očekávaných výsledků a času, dokdy je třeba jich dosáhnout) a přijatelné pro všechny manažery i zaměstnance. Při plánování strategie prosazování systému bezpečnosti práce je třeba si určit, jakým způsobem budou zaměstnanci postihováni za nedodržování bezpečnostních zásad, či naopak jaké budou případné odměny.
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine