Vybudujte si efektivní tým pomocí sedmi kroků

Efektivní týmy jsou důležité pro každou společnost. Naopak neefektivně pracující týmy jsou zbytečným plýtváním energie. Zkuste v sedmi jednoduchých krocích zlepšit týmovou spolupráci.

- Týmové cíle. Jaké jsou vaše týmové cíle? Tým nemůže fungovat bez vidiny správné cesty a cíl dává týmu správný směr. Všechny aktivity v týmu by měly být zaměřené na dosažení stanovených cílů. Tým, který správně nefunguje, neposkytuje svým členům dostatečný smysl společné existence, protože mu chybí konečný cíl. 

- Osobní růst v týmu. Které dovednosti pomohou týmovým členům růst a zefektivnit práci? Lepší komunikace, chápání mezilidských rozdílů, lepší pochopení produktu a služeb.

- Týmová role. Máte jednotlivé role v týmu určené? Když lidé nevědí, co mají dělat, začnou projevovat nespokojenost. Může to způsobit malé neshody mezi jednotlivými členy. Navíc když nemají lidé představu o tom, co mají dělat, tak se tím plýtvá časem.

- Komunikace v týmu. Komunikace v týmu musí být jednoznačná. Když se členové bojí říct svým kolegům, co cítí a co si myslí, mohou vzniknout problémy. Je tedy třeba trénovat tým v efektivní komunikaci. 

- Rozložení zátěže na všechny členy týmu. V týmu by měly být jednotlivé úkoly rozdělené rovnoměrně. Pravdou totiž je, že všude jsou lidé, kteří pracují více než ostatní.  

- Ocenění. Využijte každou příležitost ocenit dobrou práci. Ocenění je jistá cesta k tomu, aby tým pracoval ještě usilovněji.

- Empowerment. Podpořte váš tým v tom, aby dělal to, co uzná za správné. Čím nezávislejší jsou členové vašeho týmu, tím více dosáhnou jako celek.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk