Vůdcovské desatero

Ať už si to plně uvědomujete, nebo ne, na určité úrovni vedete sami sebe i ostatní osoby ve vašem okolí. Nabízí se proto neustále usilovat o zlepšení vašich vůdcovských dovedností. Článek nabízí deset rad, jak pozitivně působit na ostatní a posílit tak vlastní vůdcovskou pozici.

- Mějte jasnou vizi sebe sama, ostatních i světa.
- Naučte se využít svých silných stránek a přirozeného talentu.
- Žijte podle vlastních morálních hodnot.
- Veďte ostatní soucitně jako individuální bytosti.
- Vymezte definitivní cíle a postupujte podle konkrétních akčních plánů.
- Udržujte pozitivní přístup.
- Rozvíjejte své komunikační dovednosti.
- Motivujte ostatní k nejlepším výkonům.
- Buďte připraveni uznávat své chyby a učit se z nich.
- Neustále se vzdělávejte a zdokonalujte.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher