VOŠ a SPŠE Plzeň vyučuje nový obor – Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT) na VOŠ a SPŠE Plzeň

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo s člověkem, a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu.

Vyšší odborná škola s Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni však už obor Internet věcí jako zaměření studijního oboru elektrotechnika nabízí jako jedna v prvních v tuzemsku.

Škola vychází vstříc firmám, které mají zájem o kvalifikované odborníky schopné programovat a řídit nejmodernější, takzvané smart systémy.

Zařízení propojená prostřednictvím internetu umožní sběr velkého množství dat, která lze dále zpracovávat a využívat v nejrůznějších oblastech jako logistika, zdravotnictví, energetika, doprava, meteorologie atd. Dále se tato technologie uplatňuje v oboru inte-ligentních elektroinstalací čili v „chytrých domech“.

Co je to Internet věcí?

Pojem „internet věcí“ je pouze zastřešující sousloví. Již dnes v praxi funguje nespočet zařízení, jako jsou dálkově ovládané spotřebiče (zásuvky, osvětlení), kamery, meteostanice či jednotlivé senzory. Prozatím však nespolupracují pod jednou technologií a společným protokolem.

Iniciativa Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, všeobecně známá jako Průmysl 4.0, je potom označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby.

VOŠ a SPŠE Plzeň vyučuje nový obor – Internet věcí (IoT)

Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat autonomní kyberneticko-fyzikální sys-témy, jež převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.

Produkty i stroje dostanou čipy, pomocí nichž budou navzájem komunikovat a dokážeme je vzdáleně kontrolovat či řídit.

Vidíme obrovský potenciál nového oboru, a proto jsme se rozhodli nabídnout studijní zaměření Internet věcí v době, kdy se jeho název teprve vžívá. Výrobní a technologické společnosti, které u nás, dokonce přímo v našem regionu působí, však už nyní žádají kvalifikované odborníky, kteří dokážou pracovat s vysoce moderními, takzvanými smart systémy,“ vysvětluje ředitelka školy Ing. Naděžda Mauleová, MBA.

K mé velké radosti je už od samého začátku zřejmé, že o obor IoT je mezi mladými lidmi zájem a jsou o něm informovaní, neboť si sami hledají všechny dostupné informace na internetu. To jsou přesně ti správní uchazeči, v jejichž zájem jsme doufali – samostatní, kreativní a hlavně se velkým zájmem o techniku a informační technologie,“ podotýká ředitelka školy.

V Průmyslu 4.0, jehož základy tvoří právě obor internet věcí, se budou dále využívat takzvaná cloudová úložiště, vzdáleně přístupná datová centra, strojové učení a umělá inteligence, automatické hlášení problémů ve výrobě nebo tzv. „chytré sklady“, které samy reagují na stav svých zásob a upravují jejich tok.

Internet věcí na VOŠ a SPŠE Plzeň

VOŠ a SPŠE Plzeň nabízí Internet věcí (IoT) jako nové studijní zaměření v rámci oboru Elektrotechnika.

Jeho hlavním rysem bude spojení dvou oborů – právě elektrotechniky a samozřejmě informačních technologií, které se v praxi beztak propojují. Škola tak zareagovala na poptávku trhu práce, která v budoucnu ještě mnohonásobně poroste.

Valná část výuky je čistě praktická s využitím jednodeskových počítačů Arduino a Raspberry PI, které budou využívány pro ovládání a práci s tzv. smart zařízeními.

Některá „smart“ zařízení studenti v rámci elektrotechniky sami vyrábějí. Část výuky tvoří též programování, tvorba webových stránek, počítačové sítě a hardware a další související obory.

Zaměření je vhodné pro technicky zaměřené studenty, které baví stavět, konstruovat, vymýšlet a zároveň jsou jim blízké informační technologie všeho druhu.

Nejde ovšem o počáteční znalosti, které si ze školy odnesou, ale především poznání oboru, souvislostí a chuť se dále tomuto dynamicky se rozvíjejícímu oboru učit.