Vizuální myšlení a komunikace

Připravit dobrou prezentaci je umění. Svou nezanedbatelnou roli v prezentaci hraje vizuální znázornění prezentovaných skutečností. Pokud se jedná o hmatatelné prvky, není to celkem problém – horší je to s vizuálním znázorněním vztahů a významu celého sdělení. Není divu, že se v poslední době začali čím dál více objevovat specializovaní poradci a trenéři, kteří mají s vizuálním návrhem zkušenosti a chtějí je předávat dále.

Manažeři však o těchto odbornících zatím vědí jen velmi málo nebo vůbec nic. S rostoucí globalizací a expanzí firem na zahraniční trhy však vzniká potřeba komunikace mezi lidmi různých národností. Zde by se velmi dobře uplatnil vizuální „jazyk“ coby doplněk klasické komunikace. Vizualizace navíc značně ušetří čas potřebný pro komplikované vysvětlování.

Odborníci na vizualizaci při své výuce prezentačním dovednostem začínají od nejjednodušších schémat – čar, čtverců apod. – a přechází postupně ke znázorňování osob. Lidé by měli pro lepší srozumitelnost kreslit jen to, co skutečně dokáží nakreslit. I barvy jsou důležité – každá barva reprezentuje určitý vztah. Existuje mnoho metod vizualizace – počínaje jednoduchými malými náčrtky přes obrázky ve stylu komiksu až k nákresům o velikosti velkého plakátu přes celou stěnu.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe