Více než jen zpětná vazba: Nabídněte zaměstnancům plán rozvoje

Ilustrační snímek

Když se se svým podřízeným posadíte, abyste probrali jeho osobní rozvojový plán, nepřistupujte k tomu jako k celoročnímu hodnocení pracovního výkonu a ani neklaďte přehnaný důraz na své vlastní názory. Mělo by to být hlavně o dotyčném zaměstnanci. Vaším úkolem je objasnit, co mu můžete nabídnout. Nemluvte o sobě, soustřeďte se na něho nebo na ni. Osobní plán rozvoje pak bude sloužit jako katalyzátor pro příští diskuze. Je to rámec toho, jak by se měl váš podřízený při práci rozvíjet a zdokonalovat, tvrdí web management.about.com.

Jak mluvit o plánu osobního rozvoje

Než cokoliv okomentujete, zamyslete se nad tím, zda to bude přínosné. Samozřejmě ale neváhejte poskytnout dostatek zpětné vazby, stejně jako upřesnění toho, jak se věci mají. Buďte ten, kdo povzbuzuje. Když to bude vhodné, vymyslete pro podřízeného další příležitosti k rozvoji. Otevřete mu dveře a nabídněte, že ho spojíte s ostatními členy týmu v případě, že by mu spolupráce s nimi mohla pomoci.

Pochvalte svého podřízeného za to, co se mu podařilo. Zdůrazněte jeho silné stránky, které bude moci pro svůj další rozvoj využít.

Příležitostí k rozvoji je celá řada

  1. Nová náplň práce.
  2. Zadání důležitého úkolu, který nějak souvisí s nynější pozicí.
  3. Poskytnutí vzoru, ať už je to váš vlastní nadřízený, kouč, nebo odborník na určitou problematiku.
  4. Další vzdělání a kurzy.

První schůzkou to nesmí skončit

Když jste se dohodli na tom, jaké cíle a plány zaměstnanec bude mít stanoveny, rozhodněte o termínech splnění jednotlivých úkolů a cílů. Stanovte také to, co bude následovat. Abyste měli přehled a nic nevyšumělo do ztracena, je dobré domluvit si pravidelná setkání.

Implementace osobního rozvojového plánu je samozřejmě na zaměstnanci samotném, ale vy byste stále měli být připraveni poskytnout nezbytnou pomoc. Také je dobré, pokud si celý plán sepíšete, zhotovíte dvě kopie a oba je podepíšete. Takové symbolické gesto posiluje pocit závazku.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management