V čem se skrývá kouzlo dobrého šéfa?

„Můj vedoucí je skvělý.“ Tato věta není slyšet příliš často, ale někdy přeci jen zazní. V čem spočívá úspěch těch, o kterých podřízení takto mluví?

Ilustrační snímek

Vedení

Základní vlastností kvalitního vedoucího je především samotná schopnost vést. Zní to banálně a samozřejmě, mnoho lidí na manažerských pozicích však stále nedokáže vhodně směrovat a motivovat své podřízené.

Častým problémem bývají nedefinovaná pravidla, neschopnost komunikace, absence společného cíle a směřování, stejně jako časté a náhlé změny plánů a agendy.

Výsledkem je to, že mnoho vedoucích spíš šíří nejistotu a zmatek, než aby činili ze svých podřízených sebevědomé, motivované jedince.

Prostor

Kvalitní vedoucí si umí vybírat své podřízené a následně jim i náležitě důvěřují. Proto jim nechávají dost prostoru pro vlastní iniciativu a jednání, nesešněrovávají je přílišným množstvím striktních pravidel, a naslouchají jejich názorům.

Pokud nemůžete podřízeným důvěřovat, je to pouze vaše vina, protože chyba je buď v nastavení pravidel, nebo v samotném výběru pracovníků.

Pochvala

Mnoho manažerů natolik monitoruje chyby a přešlapy svých zaměstnanců, že jim nezbývá žádná kapacita na to, aby také někoho pochválili. Přitom pochvala od vedoucího je překvapivě účinná metoda, jak motivovat zaměstnance k dalšímu pracovnímu výkonu.

Nepodceňujte sílu slov chvály a nezapomínejte na to, že všichni jsme rádi za kvalitní práci pochváleni. Jestliže pochvale nebudete věnovat náležitou pozornost, může se stát, že u podřízených prudce naroste frustrace a nespokojenost.

-mm- 

Zdroj: Call Centre Helper - britský online týdeník věnovaný call centrům
Zobrazit přehled článků ze zdroje Call Centre Helper