Už neříkejte: "Nemám čas." Čas máte, jen jej neumíte efektivně využít

Dojde-li vám papír, jednoduše jej nahradíte. Nemáte-li čas a nestíháte nějakou aktivitu nebo úkol…. Nahradíte jej?

Čas je vzácný zdroj, kterého se nám dostává v přesně odměřeném množství, nemůžeme jej ušetřit a ani jej nebudeme mít nikdy více. Je cenný, a to doslova. Jsme schopni jej ohodnotit a také se nechat za něj ohodnotit. Změřit a ocenit dokonce můžeme i naši finanční svobodou. To vše jsou vcelku známá fakta. Proč i přesto si mnozí z nás nejsme vědomi toho, jak s tím, čeho nám bylo v omezeném množství dáno, můžeme efektivně nakládat?

Této problematice včetně praktických návodů a technik, jak s naším časem nakládat, se věnuje kurz Time Management pořádaný společností AHA PR Agency, s.r.o., který dne 9. června 2014 probíhal pod taktovkou zkušené lektorky Mgr. Jany Soumarové.

Mít ochotu poznat a chtít pracovat se sebou samým

Funkční management času vychází ze souboru schopností a nástrojů, jež nám pomáhají efektivně nakládat s naším časem a dosahovat cílů k naší spokojenosti a prosperitě. Důraz je kladen zejména na dosažení našeho uspokojení a zmíněné prosperity. Bez toho bychom asi brzy vystříleli všechny naše náboje a vyhořeli jako svíčka.

Time management ale není jen o tom, CO a KDY, ale také JAK, což je o technikách, a PROČ, aby to mělo smysl pro nás samé. Jde více o řízení sebe sama než jen samotnou ochotu pracovat s vlastním časem. Vždyť kolik nás je takových, kteří se neustále vymlouváme, že na to či ono nemáme čas a nestíháme? Pokud jste v duchu zvedli ruku a chcete na své efektivitě zapracovat, pokračujte…

I perfekcionismus je vaším „časožroutem“

Ne všechny faktory a aktivity nám usnadňují možnost efektivně nakládat s naším časem. Sami to jistě znáte. Hluboce se soustředíte na práci, když v tu chvíli stojí váš nadřízený ve dveřích a nárokuje si vaši pozornost a čas pro řešení naléhavější záležitosti. To, stejně jako třeba chyby ostatní, nejasné priority nebo čekání na odpověď, jsou chyby okolí, které asi hůře ovlivníte než chyby vlastní – odkládání úkolů (prokrastinace), nerozhodnost, zbrklost, ale i únavu či perfekcionismus! Ano i vaše přehnaná pečlivost zabíjí efektivitu a může zatěžovat navíc i okolí, které na vás navazuje. Ono sice platí, když dva dělají totéž, nemusí to být totéž, ale někdy i průměrná úroveň hotové práce je plně dostačující třeba pro dílčí úkol. Víte, co od vás ostatní očekávají? Zeptejte se, než začnete na úkolu pracovat!

Daň za řádění „časožroutů“ je totiž příliš vysoká, než abyste ji chtěli platit – ztráta sebeúcty, kontroly či či snížení výkonnosti. A už vůbec nemluvě o tom, jaký efekt má vaše počínání na vaše okolí – kolegy, společnost, rodinu či blízké. Zkuste se na začátek zamyslet:

  1. Jaký je váš vlastní osobní seznam „časožroutů“?
  2. Kteří z těchto „časožroutů“ působících vám největší obtíže, můžete ovlivnit?
  3. Ohodnoťte je bodově od 1 do 10 (od nejméně závažného po nejzávažnější).
  4. Jste-li si vědomi těchto problémů, co by vám mohlo pomoci zbavit třech nejhorších z nich?

Znáte odpovědi? Nyní je třeba osvojit si vhodné techniky. Na perfekcionismus jste už jednoduchou radu první pomoci dostali - komunikovat, pokud se k tomu navíc naučíte váš problém škálovat a vždy mu přisoudíte určitou akceptovatelnou hodnotu, máte skoro vyhráno. Teď už jen aplikovat… Ale co jiné problémy? Co na ně platí?

Tak až zítra…

Prokrastinace, fenomén dnešní doby, který nás vnitřně nutí úkoly odkládat, a my nejsme schopni se přemluvit, abychom v nich pokračovali nebo vůbec začali. Pozor! Prokrastinace ale není lenost a ani neznamená pro nás odpočinek. Naše neproduktivita nás obtěžuje a energii naopak ztrácíme. V čem je problém? Nejsme schopni pochopit, že i samotná cesta je cíl a hledíme tedy pouze a jen na samotný cíl – vzdálený, náročný k dosažení. I na to existují techniky…

„Je-li sousto veliké, naporcuj slona,“ dalo by se obrazně říci. Co to znamená? Je-li například úkol (slon) rozsáhlý a jeho cíl v nedohlednu, může se nám zdát takřka nemožné jej dosáhnout anebo máme pocit, že jeho řešení notně vyžaduje souvislou dávku třeba celodenní pozornosti a vyhrazeného času. Vesele tak prokrastinujeme, neboť se nám vůbec nechce ani začít. Není to ale nemožné. Většinu úkolů lze velmi efektivně rozdělit na dílčí úkony, jejichž dílčí cíle jsou viditelné a hlavně splnitelné. Díky menším soustům, která postupně „spolkneme“, nakonec zvládneme i celého slona. Motivace z doposud zvládnuté práce je navíc neskutečně povzbuzující. Jednoduché, ale účinné… Zkuste to.

Způsobů, jak se efektivně vypořádat s vlastními problémy je mnoho, možná i více než je kolikrát samotných problémů a přesto se mnozí stále ocitají v časové tísni. Proto trpíte-li stejně jako sami účastníci kurzu rozhodovací paralýzou, přeskakujete z úkolu na úkol, nestíháte termíny, prokrastinujete, trápí vás nerozhodnost anebo chcete „jen“ efektivněji zvládat záplavu emailů, jež se vám nahromadí za den ve schránce, spolu s další prací, je Time management právě pro vás.

A co vy? Máte vlastní techniky, které vám fungují v neúprosném boji s časem? Nebo vás trápí něco jiného?

Podívejte se na nabídku AHA PR Agency a aktuální kalendář kurzů. Možná zde naleznete řešení.