Utečeme kójím?

Kóje byla vlastně docela hezká vize. Psal se rok 1968 a po letech prototypů, studování a snah o vylepšení pracovního prostředí, začaly dvacátému století dominovat otevřené kanceláře s kójemi.

Propst navrhl systém, o kterém byl přesvědčen, že zvýší produktivitu, pokud lidé uvidí před sebou větší kus své práce a nebudou zastrčeni někde v koutku. Vynálezy však jen zřídka poslouchají svého pána a jeho vize „akční kanceláře“ se zvrhla v malé prostory, nacpané lidmi, přestože tak vůbec nebyla zamýšlena. Místnosti se neustále zmenšovaly, dokud se z nich nestaly kóje. Pracoviště podle Propsta měla být flexibilní, ale v praxi bylo jen zřídka možné je měnit nebo stěhovat. Kóje ovládly svět a vzdorovaly všem pokusům o „shození z trůnu“.

Designéři se tedy omezili na odstranění jejich nejzávažnějších chyb. Nedávná nabídka firmy Steelcase - „the Personal Harbor“, může mít vlastní osvětlovací systém a okno. Knoll nabízí „A3“ – zakulacené, lusku se podobající struktury, opatřené průhledným síťovím. Také Herman Miller se chystá v červnu přijít s dalšími koncepty. Nový design by měl být kulminací více než třicetileté práce zaměřené na odstranění chyb. Firma zatím nezveřejnila podrobnosti, ale bude kladen důraz na barvy a soukromí. Během posledních tří desítek let se na trhu objevilo více než 100 variací kójí.

Podle loňského průzkumu Milwaukee’s Dieringer pracuje z domova 26 milionů Američanů. To, co bylo dříve doménou spíš obchodních zástupců a konzultantů, praktikují také finanční poradci, právníci, administrátoři, výzkumníci a další. Setkávání se v kancelářích za účelem osobních jednáních je sice stále důležité, ale lidé si uvědomují, že nemusejí být neustále v osobním kontaktu.

Populární začíná být takzvaný „connected workspace“ (spojené pracoviště), kdy si zaměstnanci sestavují pracoviště kdekoliv v budově podle aktuálních potřeb. Údajně to znamená úsporu prostor oproti tradičnímu pracovnímu prostředí. Hewlett-Packard, kteří zavádí podobné schéma, očekávají do roku 2007 snížení ročních nákladů spojených se zabíráním prostor o 230 mil. USD. Nová řešení ale pravděpodobně nebudou znamenat konec kójí. V USA se v loňském roce zvýšil prodej kancelářských systémů o 11 %.

-av-
Zdroj: CNN.com - portál americké zpravodajské televize CNN
Zobrazit přehled článků ze zdroje CNN.com