Úspěšné vedení je možné pouze se správnou komunikací

Úspěšní vedoucí pracovníci by měli své zaměstnance umět motivovat, podporovat a poskytovat jim zpětnou vazbu. Aby tyto úkoly mohli správně plnit, musí nejprve zvládnout správnou komunikační techniku. Článek poskytuje seznam možných komunikačních nástrojů a technik, počínaje otevřeným rozhovorem a konče technikou „otevřených dveří“. Jaké tedy jsou zásady správné komunikace?
* Specifikujte jednoznačně chválu či výtku a odůvodněte Vaše hodnocení.
* Ironické poznámky mohou ostatní ranit a zabránit otevřenému rozhovoru.
* Nedávejte nevyžádané rady.

Ke komunikaci mezi spolupracovníky lze využít například podnikový časopis – především ve větších podnicích. Jeho vydáváním je třeba pověřit někoho, kdo stojí ve středu podniku a zajímá se o problémy a zájmy spolupracovníků. Rozhovory spolupracovníků – neslouží jen ke komunikaci, ale i k osobnímu rozvoji. Jejich nevýhodou je to, že zabírají čas.

Další možné prostředky komunikace a nástroje, které usnadňují vedení:
* Analýza spokojenosti spolupracovníků pomocí dotazníků – anonymně a dobrovolně.
* Princip otevřených dveří – volný přístup všech zaměstnanců k nadřízeným všech úrovní.
* Konzultační hodiny vedoucích – vedení má určitý čas vyhrazený na problémy spolupracovníků.
* Hodnocení nadřízených – zpětná vazba od spolupracovníků k chování nadřízených.
* Info po telefonu – spolupracovníci mají příležitost rychle získat informace z první ruky.

Vyhněte se nevhodným otázkám. Některé formulace nutí spolupracovníky odpovědět „ano“, přestože by raději odpověděli „ne“. Např. „Jste také názoru, že…?“, „Jste nyní opět motivován?“ Další otázky zas mohou spolupracovníky urazit: „Myslíte skutečně, že…?“, „Očekáváte snad, že…?“

Správně kladené otázky tvoří dobré vztahy, jež jsou důležité pro příjemné pracovní klima. Mají také motivační funkci a pomáhají spolupracovníkům vyřešit jejich problémy. Úspěch podniku je závislý na kvalitě rozhovorů mezi zaměstnanci a nadřízeným. Veďte se zaměřením na cíl. Ptejte se: „Jak můžeme být v budoucnosti úspěšnější?“ místo otázky „Co jsme v minulosti udělali špatně?“ Pokud se vyskytnou problémy, místo vyhrožování nabídněte poradenství.
Zdroj: ManagerSeminare online - Magazím pro další vzdělávání manažerů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerSeminare online