Usiluje vaše firma o kvalitu?

Ilustrační snímek

Vybudovat firemní kulturu, která bude podporovat dosahování kvality, není snadné. Bez takové kultury se ale velmi zvyšuje riziko chyb a přehmatů. Taková pochybení jsou následně nákladná, protože musí být odstraněna a vyřešena na úkor jiné práce. Se správnou firemní kulturou je proto možné ušetřit náklady na odstraňování následků chyb tím, že se počet těchto chyb sníží na minimum. Vytvoření takové kultury se většinou spojuje s finančními pobídkami, školeními a sdílením dobré praxe – to ale málokdy stačí. Proto web Open Forum vybral nejzásadnější faktory, které kulturu kvality ovlivňují.

1. Manažeři musí kvalitu vyžadovat a jít příkladem

Jinak totiž skutečná kultura orientovaná na kvalitu nevznikne. Společnosti, kde manažeři od svých podřízených vyžadují tu nejvyšší kvalitu, bývají stabilní a přitom dynamické. Zaměstnanci se v prostředí prodchnutém kulturou kvality více snaží a jsou proaktivnější.

2. Kvalita má mnoho podob

Pro někoho je měřítkem kvality zákaznická zkušenost, pro někoho zase minimalizace nákladů. Musíte zabezpečit to, že každý ve vaší firmě bude vědět následující: kvalita není v různých situacích daná jedním a tím samým ukazatelem. Toto sdělení musí také vaši manažeři komunikovat pracovníkům ve svých týmech.

3. Vybalancujte leadership a zapojení řadových pracovníků

Řadoví pracovníci musí mít dovoleno prosazovat své nápady a provádět změny, které k vyšší kvalitě povedou. Příliš tlaku směrem shora může zničit autentičnost celého snažení a způsobit to, že pracovníci budou ohledně prosazování kvality cyničtí.

4. Důvěřujte úsudku svých zaměstnanců

Ve společnostech, které jsou velmi silně orientovány na kvalitu, jsou zaměstnanci podporováni v tom, aby uplatňovali svůj úsudek a rozhodovali se i v situacích, kdy není možné aplikovat stanovená pravidla. To je ale možné pouze tehdy, když zaměstnanci vědí, jak na jejich práci kvalita závisí. Potom jsou schopni třeba i zpochybnit směrnice, které by možná mohly značně znesnadnit dosahování kvalitních výsledků. Základem je tedy otevřená komunikace za kterou jsou odpovědné obě strany, management i pracovníci.

-jk-  

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum