Ušetřete milionové náklady díky emocím

Ilustrační snímek

Když dokážete číst emoce větších skupin lidí, můžete správně zareagovat v situaci, kdy se věci nevyvíjejí dobře. Například firmě Nokia se nedávno stalo, že se střední management bál ztráty svého postavení a zdrojů. Manažeři proto pouštěli informace směrem nahoru jen selektivně, a top management tudíž nebyl řádně informován o tom, jaká je situace. Právě proto se musíte soustředit na emoce velkých skupin lidí, ne pouze jednotlivců. Kolektivní emoce vám totiž mohou dát vodítko k tomu, jak správně jednat. Získáte tak více důvěry a respektu od všech zúčastněných stran, píše web knowledge.insead.edu.

Manažeři mají mnoho pomůcek, které je učí poznávat emoce jednotlivce. Existují například testy, díky kterým zdokonalíte svou schopnost číst výrazy v obličeji, které nejsou kulturně podmíněné. Zvládání emocí při kontaktu s jednotlivcem, to je však jen jedna část práce s emocemi v byznysu.

Čtěte emoce větších skupin lidí

Téměř nikdy nemáte čas na to, abyste neustále mohli se svým týmem jednat osobně, vždy mezi čtyřma očima. Často proto musíte správně zareagovat na pocity celé skupiny pracovníků. Někdy to mohou být pracovníci, kteří se cítí nejistí a nesví kvůli novinkám o nutné restrukturalizaci firmy. Čtení kolektivních emocí je důležité také pro zástupce úřadů a pro politiky, protože mohou řešit situaci, kdy je v ulicích dav rozzlobených a běsnících lidí. A někdy je zase třeba emoce vzbudit, abyste své okolí dokázali inspirovat, nadchnout a získat podporu.

Kolektivní emoce jsou zásadní v období transformace

Nová studie obchodní školy INSEAD s názvem Assessing Collective Affect Recognition via the Emotional Aperture Measure zjistila, že lidé jsou nejčastěji schopni zaměřit se buď na rozpoznání emocí jednotlivce, nebo celé skupiny. A právě lidé, kteří dovedou rozpoznat, zda větší skupina lidí má spíše pozitivní, nebo negativní náladu, jsou mnohem častěji schopnými lídry v časech transformace. Účastníci studie byli z tohoto hlediska ohodnoceni přímými podřízenými. Manažeři, kteří se soustřeďují na emoce celé skupiny, tak daleko pohotověji reagují na známky frustrace a strachu, které jejich zaměstnanci zažívají.

Chcete-li si otestovat svou schopnost číst kolektivní emoce, vyzkoušejte test na stránkách jednoho z autorů studie zde. Výsledky vám budou zaslány zdarma.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge