Umíte správně naslouchat?

Naslouchání druhým patří mezi často opomíjené komunikační dovednosti. Britský kouč a ředitel vzdělávací společnosti NLP School Robbie Steinhouse proto shrnul základy efektivního naslouchání do deseti praktických kroků.

1. Pochopte, že naslouchání je dovednost, které se lze učit.

2. Neposlouchejte jen ušima, ale také očima.

3. Učte se vnímat neverbální komunikaci druhých a přizpůsobovat se jí.

4. Pracujte s tempem a energií druhých. Je-li někdo výrazně energický, snažte se situaci zklidnit (a naopak).

5. Vnímejte gesta a výrazy druhých. Jasně vám ukáží, co je pro druhé důležité.

6. Nechte druhé vést rozhovor. Zapojujte se pouze s otázkami k tématu, nikoli za účelem změny tématu či prosazování svého názoru.

7. Pokládejte otevřené otázky.

8. Přikyvujte, abyste ukázali svůj zájem.

9. Ujišťujte se, že jste stále v obraze. Shrnujte řečené, ptejte se na dovysvětlení apod.

10. Buďte empatičtí. Skutečně se zajímejte o druhé.

-kk-

Zdroj: Recruiter.co.uk - portál odborného britského časopisu pro specialisty náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.co.uk