Umíte naslouchat?

Řada manažerů si automaticky myslí, že umí naslouchat. Často je pak překvapená, když zjistí, že ostatní jsou opačného názoru. Špatné naslouchání vede ke špatným vztahům a špatné výkonnosti. Vůdcové mívají mezery především v zacházení s emocemi druhých, přijímání kritiky a pohledu na věc z perspektivy druhých.

Kolegové a podřízení vůdců, kteří nedokáží naslouchat, získávají dojem, že vůdce nezajímá jejich názor a nedá se s nimi mluvit. Nejčastější projevy nedostatečného naslouchání zahrnují následující situace.

- Neustálé vyrušování. Plnění více činnosti najednou neumožňuje plnou koncentraci na to, co vám chtějí druzí říci. Při hovoru s druhými lidmi se vyvarujte telefonování s někým jiným, procházení papírů a dalších aktivit či gest, které ukáží váš nezájem.

- Přesouvání dopředu. Když vůdce tlačí čas, nemůže plně naslouchat. Část se v mysli posouvají k tomu, co je čeká potom. Upřímně si odpovězte na otázku, jak často přemýšlíte nad odpovědí dotyčnému, aniž byste plně poslouchali, co vám říká.

- Řešení problémů. Vůdcové se často cítí být v pozici expertů na okamžité řešení problémů. Poskytují tak rady příliš brzy. Radí, co má dotyčný dělat, aniž by jej vyslechli a nechali si vysvětlit jeho pohled.

- Zlehčování pocitů. Emoce jsou přirozenou součástí práce. Vůdce, který nedokáže naslouchat, je ale ignoruje a přichází tak o důležitá zjištění o svých zaměstnancích. Jste zbytečně v rozpacích, když druzí ukazují emoce?

- Vyhýbání se tichu. Vůdcové mívají pocit, že musí vyplnit všechny tiché momenty. Cítí potřebu odpovídat na každou poznámku. Tím ale připravují druhé o prostor k přemýšlení a reagování. Mluvíte více, než druzí? Přestaňte.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership