Tváří v tvář

Komunikace je důležitým faktorem nejen tehdy, když se dostane podnik do úzkých, ale i v době jeho vzestupu. Vedoucí pracovníci potřebují zaměstnance, kteří rozumějí, co se od nich požaduje, a mají zájem přispět rozvoji společnosti. Zaměstnance, na něž je možné se spolehnout. Ti však také potřebují oboustranně a otevřeně s vedoucími komunikovat, chtějí znát směřování podniku, důvody rozhodnutí managementu a to, jak je tato rozhodnutí ovlivní.

Manažeři by naopak měli být schopni debatovat o problémech a změnách ve firmě, naslouchat názorům a nápadům pracovníků a uplatňovat je. Důležité je také umět získat od špičkového managementu potřebné informace. Tomu je však třeba se nejprve naučit. Podniky proto využívají služeb vzdělávacích a školicích agentur či středisek, což může přinášet mnohá úskalí. Je program skutečně osvědčený, nejde o pouhou sbírku teoretických pouček? Je „ušitý na tělo“ vaší společnosti? Nabízí dostatečné množství jak teoretické výuky, tak praktických cvičení?

Komunikace tváří v tvář je to, co zaměstnanci chtějí, manažeři potřebují, co umožňuje udržovat motivaci, angažovanost a zájem a tím i krok s okolním světem.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher