Třistašedesátistupňová ztráta času

Třistašedesátistupňová zpětná vazba je hojně využívaná moderní metoda hodnocení. Od klasické zpětné vazby se liší zejména vícenásobnými zdroji informací. Úspěšná může však být pouze tehdy, jestliže bude splňovat tři základní podmínky. Pro mnohé firmy je totiž díky špatnému přístupu jen ztrátou času.

Třistašedesátistupňová zpětná vazba vyžaduje především individuální přístup ke každému zaměstnanci. Druhým předpokladem je to, aby hodnocený zaměstnanec měl vůbec zájem o nějaké hodnocení, byl připraven naslouchat svému hodnotiteli. Třetí podmínkou je pak podpora hodnoceného personálu za účelem vlastního zájmu a aktivního podílu na dalším rozvoji. Článek uvedené tři předpoklady úspěšného třistašedesátistupňového hodnocení shrnuje takto:

- Hodnocení na míru – každého hodnoceného je třeba vnímat individuálně. Používání stejného vzoru pro hodnocení více osob není žádoucí ani efektivní.
- Nastražené uši – hodnocení vychází z psychické připravenosti k naslouchání a jednání podle dosažených výsledků. Je třeba podporovat sdílení informací a otevřenou komunikaci na pracovišti.
- Začátek na konci – k vlastnímu rozvoji dovedností hodnoceného dochází až na konci hodnocení. Hodnocený by měl být hodnotiteli dostatečně motivován pro to, aby na sobě dále pracoval v závislosti na celkových výsledcích hodnocení.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com