Tři způsoby, jak můžete pouhým slovem motivovat zaměstnance k lepšímu výkonu

Motivace pracovníků je jedním z hlavních úkolů jejich manažera. Každý člověk je individuum a každého tak motivuje něco trochu jiného. Bohužel, řada manažerů se domnívá, že jediným motivátorem lidí je finanční odměna. Pravda je ovšem taková, že přístup nadřízeného se v průzkumech mezi zaměstnanci opakovaně umisťuje na prvních příčkách nejdůležitějích faktorů, které ovlivňují spokojenost pracovníků a jejich motivaci. Lidským přístupem, vlídným slovem a dobře aplikovanou emoční inteligencí tak může manažer snadno docílit větší motivovanosti svých podřízených. V dnešním článku se podíváme na tři způsoby, jak můžete pouze skrz vlastní chování a vyjadřování povzbudit pracovního morálku svého týmu a dodat jim potřebnou motivaci.

Ilustrační snímek

Dejte zaměstnancům najevo, že si vážíte jejich expertizy a individuálních dovedností

Podle INC.com platí, že jedním z nejjednodušších a zároveň nejefektivnějších způsobů zvýšení pracovní morálky je vyjádření respektu vůči jednotlivým pracovníkům. V každodenním shonu při řešení rutinních úkolů se často stává, že manažer zapomíná, že jeho podřízení jsou individuální osobnosti, které potřebují povzbudit, ocenit a dodat sebevědomí. Dávejte zaměstnancům najevo, že neberete jejich snahu a znalosti na lehkou váhu, a v každodenní praxi jim dokazujte, že je neberete pouze jako generickou pracovní sílu, ale že si vážíte jejich individuálních dovedností.

Vnímejte názory pracovníků a praktikujte aktivní naslouchání

Mnoho pracovníků je frustrovaných tím, že cítí, že jim vedení firmy ani jejich přímí nadřízení nenaslouchají. Řadoví zaměstnanci jsou přitom často v první linii při jednání s klienty, obchodními partnery nebo dodavateli a mají často spoustu konstruktivních nápadů a návrhů na zlepšení. Měli byste tedy naslouchat tomu, co zaměstnanci říkají a co si myslí, a aktivně je podporovat v tom, aby se vyjadřovali. Nesmí se ale jednat pouze o předstírané poslouchání. Musíte se skutečně zastavit, vyslechnout si zaměstnance a aktivně mu naslouchat, tedy pokládat mu doplňující otázky, přeformulovávat to, co řekl, a reagovat na to, co bylo z jeho strany vyřčeno.

Vysvětlujte zaměstnancům širší kontext

Zaměstnanci budou mít větší motivaci pracovat, pokud budou chápat širší kontext své práce. Nikdo nechce pracovat pouze ve své malé bublině, aniž by věděl, k čemu je jeho práce dobrá a k jakému většímu celku svým úsilím přispívá. Poskytněte tedy pracovníkům určitý nadhled. Sdílejte s nimi výsledky a strategie celé firmy, řešte s nimi cíle a směřování celého týmu a vysvětlujte jim, proč od nich potřebujete tu práci, kterou po nich chcete. Členové týmu se tak budou cítit více jako součást jedné skupiny a budou mít mnohem větší motivaci přispět svoji troškou k celkovému úspěchu celého týmu nebo společnosti.

 

-mm-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com