Tři základní vlastnosti dobrých lídrů

Vedoucí pozice sebou nese řadu povinností a velkou odpovědnost. Podřízení vás musejí respektovat a je nutné, abyste u nich měli patřičnou autoritu, bez níž nemůžete realizovat své plány. Pokud chcete být povýšeni na vedoucí pozici, případně se již připravujete na práci manažera týmu, je třeba, abyste měli minimálně následující tři nejzákladnější vlastnosti, bez kterých nemůže být vedoucí týmu nikdy úspěšný.

Na následující nezbytné vlastnosti vedoucích pracovníků upozornil server All Business.

Emoční rovnováha

Schopnost udržet emoce na uzdě a používat je k svému prospěchu a efektivní komunikaci s ostatními je základním předpokladem vedení týmu lidí. Mylná je představa některých lidí, že vedoucí by měl vždy být stoicky klidný. Vedoucí naopak reaguje svými emocemi přiměřeně. Ve vhodných situacích se dovede nadchnout, někdy umí být přiměřeně přísný, aby dosáhl kýženého úspěchu, a při komunikaci s podřízenými je dovede pro určitou věc nabudit.

Konzistentnost jednání

Stejný přístup ke všem zaměstnancům, neměnné postoje a dodržování priorit firmy. To vše jsou vlastnosti, které nutně dobrý vedoucí pracovník musí mít. V žádném případě by neměl být náladový a nevyzpytatelný. Měl by umět jasně definovat, co od zaměstnanců chce, a měl by nastavit jasná kritéria, podle čeho a jak budou hodnoceni.

Víra ve vlastní schopnosti

Sebevědomí je u vedoucího pracovníka absolutní nutností. Manažer totiž musí mít respekt podřízených a přirozená autorita není bez zdravého sebevědomí možná. Jedním z hlavních úkolů vedoucího je inspirovat podřízené a přenést na tým svou vizi a nadšení.

Pokud manažer nevěří ani sám sobě, těžko může o své pravdě přesvědčovat někoho jiného. S vírou ve své vlastní schopnosti se také pojí jiné důležité sekundární vlastnosti nutné pro výkon pozice vedoucího: rychlost rozhodování, správný úsudek či efektivní a rychlý způsob jednání.

-mm-

Zdroj: AllBusiness - americký server a komunita pro malé a střední podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje AllBusiness