Tři tipy pro efektivnější komunikaci

Ilustrační snímek

Při naslouchání ostatním velmi záleží na následujících třech klíčových schopnostech: důležité jsou schopnost vybudovat dobrý vztah, který přináší vzájemnou důvěru, schopnost soustředěné pozornosti a schopnost občas rekapitulovat to, co bylo řečeno, vlastními slovy. Pokud dokážete zapojit všechny zmíněné schopnosti, stane se z vás skvělý posluchač. Nebudete zabředávat do nedorozumění a ani nebudete muset snášet jejich nepříjemné následky.

Protože se s potřebou efektivní komunikace setkáváme každodenně, rozhodl se s námi web saleshq.monster.com sdílet několik tipů ohledně všech tří klíčových schopností.

Dobrý vzájemný vztah

Pokud se vám podařilo vybudovat dobrý vzájemný vztah, můžete se spolehnout na svůj instinkt. Když je totiž vztah dostatečně silný, objevují se určité signály, které projevujeme nevědomě. A takové signály nám, pokud jsme naladěni na stejnou vlnu, prozradí, jak se dotyčná osoba cítí. Taková výzva k důvěřování vlastním instinktům se může zdát zvláštní, navíc v korporátním prostředí nemilosrdné logiky. Ale jsou to právě takové instinkty, které odlišují ty, co umějí naslouchat skvěle a ty, co naslouchají pouze dobře. Jakékoliv známky pochyb nebo váhání totiž můžete zpozorovat a rozpoznat mnohem dříve, což je vždycky dobrá věc.

Vždy věnujte plnou pozornost – a také to dokažte

Když už máte představu o tom, jak se váš komunikační partner cítí, měli byste ho také chtít ujistit o tom, že rozumíte a chápete vše, co říká. Pozornost není jen příjemná, je také zcela zásadní. Je zásadní pro samotný cíl komunikace, kterým je sdělování myšlenek. A když k tomu ještě dokážete svého komunikačního partnera ubezpečit, že mu pozornost opravdu věnujete, povzbudíte ho tím, aby pokračoval v mluvení. Používejte slova, která nejsou kladná ani záporná. Používejte přátelský tón hlasu. Říkejte „Aha.“, „Rozumím.“ a „To je zajímavé.“, protistrana pak bude motivována říct vám víc.

Rozumíte správně?

Nic není v komunikaci horší, než nedorozumění. Osvojte si zvyk občas zrekapitulovat to, co bylo řečeno. Aspoň čas od času – mimo jiné je to i další důkaz toho, že věnujete rozhovoru plnou pozornost. Také můžete v případě potřeby zpomalit tempo komunikace a například si věci lépe rozmyslet. Parafrázujte hlavní body, které byly řečeny, a ujistěte se, že jim rozumíte správně.

-jk-

Zdroj: Sales HQ - on-line komunita pro odborníky v oblasti prodeje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales HQ