Tři tipy jak na společné manažerské vedení

Ilustrační snímek

Zatímco vyjednávání s mnoha lídry a obhajoba vlastní práce je jistě náročná, komunikace s ostatními manažery a společné vedení zaměstnanců (nebo zaměstnance) je teprve oříšek. Server The Daily Muse publikoval právě na toto téma článek s několika tipy, které vám spolupráci s ostatními manažery usnadní.

1. Dohodněte se

Uveďme si jednoduchý příklad. Co když s ostatními vašimi kolegy nesdílíte vedoucí roli nad celými týmy zaměstnanců, ale vaším společným úkolem je vést pouze jednoho? Může to být stážista nebo nový kolega zaučující se asistentské pozici spadající pod vaši režii i dohled vašich kolegů. Takoví lidé mohou být zprvu nesmělí a snaží se vyhovět každému. Stejně tak vy (i vaši kolegové) jej na oplátku chcete něčemu přiučit (nebo prostě potřebujete pomoc) a zapojit ho do vašich projektů. Výsledkem může zcela záhy být časová tíseň, špatné výsledky nebo dezorientace v zadaných úkolech.

Řešením mohou být pravidelné porady, na kterých se rozhodne, kdo bude (v tomto případě) s nováčkem spolupracovat, na jakém projektu a kdy. V případě jednodušších administrativních činností můžete taktéž vytvořit společný systém zadávání úkolů (ideálně online). Můžete též obojí zkombinovat.

2. Nechte je(j) určit si priority

Prošli jste prvním krokem a sjednali jste si s kolegy meeting, abyste připravili pracovní náplň pro vaše(ho) podřízené(ho). Vaši kolegové postupně vyslovili všechny své návrhy, ale jak nalézt kompromis, aniž byste všichni tlačili na zaměstnance s urgentními žádostmi o pomoc? Nerespektování úkolů zadaných ostatními může negativně ovlivnit celou společnost.

Řešením je zamyslet se v širších souvislostech a nechat samotné(ho) podřízené(ho) rozhodnout o prioritě vámi zadaného úkolu. I úkoly, které nejsou aktuálně tolik důležité, mohou zaměstnance mnohému naučit a navíc si určováním priorit procvičí svou schopnost organizace.

3. Kontrolujte pracovní zátěž

Jak už jsme zmínili, neschopnost koordinace a spolupráce na řízení lidí může velmi rychle vést k jeho (jejich) přetížení. Každý z manažerů preferuje jiný přístup k vedení, což může být pro zaměstnance velmi stresující a on sám si o pomoc nebo snížení zátěže málokdy řekne.

Řešením rozhodně není hromadná kontrola všemi nadřízenými. Namísto toho se příležitostně setkejte se zaměstnancem při obědě, na kávě nebo náhodně na chodbě a neformálně si popovídejte o běžných i mimopracovních záležitostech. Zvláště nováček ocení vřelé gesto a podporu pro případ, že by se chtěl svěřit s nějakým problémem.

-bn-

Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse