Toho nového nešetřete

Ve schopnosti adaptovat se a prospívat v nové práci v průběhu prvních měsíců hraje roli mnoho faktorů. Nejdůležitějším z nich je zpětná vazba a podpora manažerů. Řada nadřízených dělá chybu, když čeká s formálním hodnocením nového zaměstnance až na konec zkušební doby. Ačkoli jsou tato hodnocení cenná, důležitější je dát novým zaměstnancům vědět, jak si vedou brzy potom, co do podniku nastoupí. Nováčci také potřebují radu a dozor, když se učí firemní obchodní postupy, firemní předpisy a priority. Neustálé poskytování zpětné vazby v kombinaci s formálním hodnocením mohou minimalizovat chyby a zajistit dobrý start.
- Hodnoťte to, na čem nejvíc záleží – s včasným hodnocením výkonu v kritických oblastech můžete nabídnout i návrhy na zlepšení a minimalizovat tak šanci, že se z malých problémů stanou velké. Také zvažte, jak se nový pracovník aklimatizoval v pracovním prostředí.
- Opravujte chyby – nečekejte na konec zkušební doby s konstruktivní kritikou. Pravidelná a včasná zpětná vazba má pro nové pracovníky velkou hodnotu. Kritizujte v soukromí a konkrétně. Můžete vytvořit kroky ze zlepšení.
- Vyrovnaná perspektiva – když přijde čas formálního hodnocení, nejdříve vyžadujte zpětnou vazbu od ostatních (360° hodnocení), tzn. od spolupracovníků, manažerů a dalších podřízených. Navíc se zeptejte i samotného nového pracovníka, jak by zhodnotil svůj výkon ve zkušební době.

-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com