Tohle není moje práce, šéfe!

Jsou zaměstnanci, kteří velmi přesně vědí, co mají v popisu práce. Problém nastává, mají-li udělat něco navíc – sotva seberete odvahu je o to požádat. Příčiny jsou různé - většinou to bývá zaměstnancův pocit zbytečnosti, nechuť přinášet určitá rizika, burn-out syndrom či lidé, s nimiž pracuje.

Toto jednání však může signalizovat problémy v podniku. Zakopaný pes se může skrývat ledaskde – například špatně formulovaná pracovní smlouva (Příliš mnoho detailů vzbuzuje zdání, že je v ní úplně všechno, co může být po pracovníkovi požadováno.). Orientujte smlouvy spíše na cíl a týmové výsledky, než na podrobnosti. Další záludností je i hodnocení odvedené práce – je třeba vytvořit motivaci pro to, aby se zaměstnanec snažil pracovat nad rámec svých povinností.

Pokud zažíváte podobnou situaci, začnete ji řešit hned – často pomůže rozhovor s pracovníkem, ve kterém si vyjasníte, co od sebe očekáváte a on sám může přinést užitečné podněty.

**Datum vydání: V/2002**
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com