Technologie, ovlivňování a mladí pracovníci: Jak to spolu souvisí (1/2)

Ilustrační snímek

Pokročilé technologie a digitální nástroje (obzvláště lepší pokrytí mobilní sítě a sociální média) přinesly úžasné možnosti ovlivňování. Je zde také nová generace zaměstnanců, tzv. generace Y. Vypadá to, že mají jiné potřeby než jejich starší spolupracovníci – a také, že jinak reagují. Na základě těchto nových příležitostí a výzev přinesl web mezinárodní konzultační společnosti McKinsey & Company několik nápadů, jak si získat mladé pracovníky.

Nové nástroje pro ovlivňování: Lepší relevance

Porozumění a přesvědčení pomáhá, aby se zaměstnanci cítili více vtaženi a zapojeni do jakékoli změny. Moderní digitální způsoby komunikace nám dnes umožňují personalizovat sdělení a doručovat je přímo zaměstnancům, třeba i těm, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Personalizovaná komunikace je velmi důležitá, když jde o veliké a náročné změny. Napomáhá totiž účinnému kaskádovitému šíření sdělení od generálního ředitele dále přes střední management. Když nějaká globální společnost hodlá uskutečnit určitou změnu, může díky interní platformě na bázi sociálního média doručit různá sdělení různým cílovým skupinám. Komunikace tak zůstává relevantní.

Technologie pomáhají identifikovat i překážky změn

Existují zařízení pro sledování aktivity – jsou to malé, ale šikovné věcičky, které dokáží přesně zaznamenat, jakým činnostem se jedinec věnuje. Pravda tak vyjde najevo a každý za svůj výkon ponese zodpovědnost. Také jsou tu online hlasovací nástroje, které vám pomohou jednoduše najít rozdíly v tom, jak různé skupiny zaměstnanců určitá témata chápou. To je užitečné, protože management často přeceňuje dopad, který mají jeho sdělení na zaměstnance.

Motivace ke zlepšení

Digitální nástroje umožňují firmám ukázat, jak určité kroky (zavedení nového softwaru nebo nové školení) zlepšují výkonnost. Sdílení takových success stories (příběhů o dosažení úspěchu) na intranetu a zobrazování certifikátů a odměn za účast na školeních u jednotlivých uživatelů interní sociální sítě pomůže u zaměstnanců vytvořit pocit jistoty a kompetentnosti, který povede ke zvýšení jejich úsilí. Vliv může být postupně vybudován a využit tak, jak organizace potřebuje.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Technologie, ovlivňování a mladí pracovníci: Jak to spolu souvisí (1/2)

Aktuální

Technologie, ovlivňování a mladí pracovníci: Jak to spolu souvisí (2/2)