Studie: O jaký typ leadershipu bychom měli usilovat?

Ilustrační snímek

Velká studie provedená společností McKinsey, jejíž výzkumníci prošli mnoho akademických publikací a uskutečnili rozsáhlé šetření mezi 189 000 pracovníky po celém světě, naznačuje, že v leadershipu jsou velmi důležité 4 oblasti. Na ty by se měl zaměřit jakýkoliv rozvojový program, který má za cíl přípravu nových lídrů. Tyto 4 úhelné kameny leadershipu stojí za rozdílem mezi společnostmi s úspěšnými na jedné a neúspěšnými lídry na druhé straně.

1. Efektivní řešení problémů

Než je přijato rozhodnutí, dochází k intenzivnímu řešení problému. Informace jsou shromážděny a analyzovány. Na kvalitě přístupu k řešení problémů pak závisí to, jak úspěšná budou rozhodnutí týkající se jak strategických, tak každodenních problémů a výzev.

2. Zvážení více perspektiv

Úspěšní lídři se umějí oprostit od mnoha předsudků, protože svá rozhodnutí zakládají na důkladné analýze. Dovedou proto odlišit důležitá a podružná témata, umějí sledovat trendy, které ovlivňují jejich byznys. Také se aktivně ptají na nápady svých zaměstnanců ohledně toho, jak zlepšit výkony a pracovat efektivněji. Vědí také, kdy naslouchat obavám dalších zúčastněných stran.

3. Silná orientace na výsledky

Nejen vytváření a sdílení vizí ohledně budoucnosti, ale také jejich dosahování. To je rys, který odděluje úspěšné od průměrných. Vědí, jak si stanovit priority a začínají tím, co přinese největší hodnotu. Také jim záleží na tom, jak produktivní a efektivní je jejich činnost.

4. Podpora ostatních

Lídři, kteří podporují ostatní, vědí, jak se lidé kolem nich cítí. Jsou autentičtí a svým týmům ukazují, že se o každého jednotlivého člena zajímají a že jim nikdo není lhostejný. Umějí utěšit strach z externích hrozeb, kteří ostatní pociťují. Také dokážou urovnat vnitřní konflikty a tím zabraňují tomu, aby jejich podřízení ztráceli energii ve zbytečných sporech.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company