Studie: Možnost volby pracovního postupu může být na škodu

Mají vaši zaměstnanci možnost výběru, jakým způsobem budou plnit své úkoly? Pokud ano, jste si jisti, že to nesnižuje jejich produktivitu?

Ilustrační snímek

Nedávná studie Harvard Business School  se zaměřila právě na toto téma. Zjistila, že čas nutný k rozhodnutí, jak postupovat při plnění úkolu, může být velice významný. Kvůli těmto zdržením může celková produktivita hodně trpět.

Pevně stanovené procesy nebo možnost volby?

Některé organizace vyžadují, aby zaměstnanci plnili úkoly v přesném pořadí – právě kvůli produktivitě. Například při kódování aplikace se vývoj často provádí způsobem, který je stanoven daným, sekvenčním procesem.

Zejména odborní zaměstnanci však mají stále větší svobodu v tom, jak budou pracovat. Nemusejí dodržovat předepsané postupy. Své úkoly mohou přesouvat a dokončovat v libovolném pořadí.

Eroze produktivity

Virtuální práce narůstá, a proto je pro zaměstnance snadnější být nezávislý. Pokud se však odchylují od stanoveného rozplánování úkolů, má to často negativní dopady na jejich produktivitu. Překvapivě přitom nezáleží na zkušenostech konkrétních pracovníků.

V rámci uvedené studie bylo prozkoumáno zhruba 2,4 milionu diagnóz, které poskytla firma podnikající v oblasti radiologických služeb. Lékaři v této firmě postupně čtou a diagnostikují výsledky vyšetření provedených pomocí rentgenu, ultrazvuku a dalších metod.

Vědci zjistili, že lékaři upřednostňují úkoly, o kterých si myslí, že je zvládnou dokončit rychleji. Každý radiolog měl průměrně ve frontě ke zpracování zhruba 5 snímků. Politika společnosti vyžadovala, aby bylo dodržováno pravidlo „první přijde, první jde dál“. Odchylování od tohoto doporučovaného procesu se ve výsledku projevilo prodloužením doby potřebné pro přečtení a vyřešení jednoho snímku o celých 13 %.

Proč je to tak? Náš rozhodovací proces totiž trvá déle, než obvykle očekáváme. Lékaři, kteří si radši vybírali příští úkol sami, museli hledat a vybírat – a tak ve výsledku tak ztráceli čas, vysvětluje článek na webových stránkách quickbase.com.

-jk-

Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog
Zobrazit přehled článků ze zdroje QuickBase Blog - The Fast Track