Studie: Manažeři podceňují průzkumy angažovanosti

Většina pracujících v Evropě si myslí, že otázka angažovanosti zaměstnanců je pro jejich zaměstnavatele pouze formální záležitostí zaškrtávání políček ve formulářích. Pouze 18 % z nich je přesvědčeno, že zaměstnavatel bude na základě výsledků průzkumů angažovanosti podnikat nějaké kroky ke zlepšení situace. Ukázal to alespoň výzkum společnosti Aon Hewitt s názvem Managers: your strongest or weakest link in driving employee engagement?

47 % oslovených manažerů uvedlo, že přípravě výročního průzkumu angažovanosti zaměstnanců věnují maximálně dva až pět dní. Ti, kteří na základě výsledků těchto průzkumů vytyčují konkrétní opatření, přitom dosahují celkového skóre angažovanosti ve výši 63 %. U manažerů, kteří berou výsledky pouze informativně nebo s nimi dokonce nepracují vůbec, je to jen 27 %.

Aon Hewitt shrnuje, že většina organizací sice sleduje úroveň angažovanosti zaměstnanců, nevěnuje však již dostatečnou pozornost výsledkům a efektivnímu jednání na jejich základě. Hodně se opomíjí role středních manažerů v posilování angažovanosti. Přitom právě tito manažeři jsou v denním kontaktu se zaměstnanci, a dokáží je proto zásadně ovlivnit.

-kk-

Zdroj: Employee Benefits - britský portál věnovaný zaměstnaneckým výhodám
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employee Benefits