Studie Leaders 2020: 4 kroky k úspěchu v digitální ekonomice

Ilustrační snímek

Společnost SAP zveřejnila na konferenci SuccessConnect ve Vídni výsledky studie Leaders 2020. Ta zjišťovala, jaké vlastnosti jsou typické pro nejúspěšnější společnosti.

Podle studie mezi ně patří prosazování rozmanitosti, rozvoj zaměstnanců a jejich větší angažovanost, větší míra zapojení generace Y do rozhodování ve společnosti a využívání digitálních technologií pro zkvalitnění rozhodovacích procesů.

Výsledky studie mohou pomoci firmám adaptovat se na požadavky moderního pracovního trhu a uspět tak v současné digitální ekonomice. Studii vypracovala analytická společnost Oxford Economics.

Velké rozdíly v digitalizaci evropských firem

Podle studie dokáže pouze 16 % z více než 4 100 dotazovaných společností napříč 21 zeměmi po celém světě těžit z digitální ekonomiky. V rámci evropských zemí se poměr zastoupení úspěšně digitalizovaných společností výrazně liší. Například v Německu tvoří 41 % a ve Španělsku 22 %. Pod světovým průměrem jsou pak z evropských zemí zahrnutých do studie Francie (15 %), Rusko (3 %) a Spojené království (1 %).

„Jak je vidět ze studie, v Evropě je v tomto ohledu nejdále Německo, náš geografický soused a stěžejní ekonomický partner. Pokud budeme chtít zachovat nebo zintenzivnit úroveň hospodářské spolupráce, měli bychom vyjít vstříc rozvinuté digitální ekonomice. České firmy, které začnou s touto transformací nyní, z ní budou moci čerpat konkurenční výhodu, zatímco jiné k ní budou později přinuceny pod tlakem konkurence,“ uvedl Roman Knap, generální ředitel SAP ČR.

Úspěšně digitalizované firmy převyšují ostatní v řadě klíčových ukazatelů z různých oblastí od práce s lidským kapitálem až po využívání technologií, což pro ně má velké přínosy. Mají například o 38 % vyšší pravděpodobnost než ostatní firmy, že budou reportovat silné hospodářské výsledky a růst příjmů.

87 % jejich zaměstnanců je v práci spokojeno a 75 % by neodešlo, kdyby tu možnost dostalo. U ostatních společností je spokojeno 63 % zaměstnanců a neodešlo by jen 54 %. Dále pak zaměstnanci digitalizovaných firem vykazují 1,5krát lepší efektivitu spolupráce, která přispívá k vyšší produktivitě.

Jak zvítězit v digitální ekonomice?

Mnoho společností má podle studie k zmíněným výsledkům stále ještě daleko. K zacelení této propasti by se měli digitální opozdilci soustředit na čtyři základní oblasti.

  1. Plně využít potenciálu digitálních technologií,

  2. zefektivnit rozhodovací procesy a zaměřit se zejména na rozhodování v reálném čase a na podkladě dat,

  3. zploštit organizační strukturu a redukovat byrokratickou zátěž,

  4. budovat a využívat schopnosti zaměstnanců související s moderními technologiemi.