Stres může být dobrý, ale neztrácejte kontrolu

Můžete odmítat úkoly a očekávání, která vás oslabují místo toho, aby vás posilovala. Můžete svůj stres řídit a dostat se díky němu dopředu. Nakonec si ho možná začnete i užívat. Nesmíte se ale nechat zlomit.

Ilustrační snímek

Musíte být přizpůsobiví

Přístupy pro zvládání stresu mohou být v určitých situacích nevhodné, zatímco za jiných podmínek jsou efektivní a přínosné. Článek na webu management-issues.com tvrdí, že bychom proto neměli některé techniky a strategie v oblasti boje se stresem pokládat za absolutně a vždy správné, a jiné za nenapravitelně špatné škodlivé. Výzkumy ukazují, že nejdůležitější je naše přizpůsobivost.

Vaše přizpůsobivost souvisí s tím, jak dobře a jasně jste schopni vidět svou současnou situaci. Důležité je také znát různé techniky vyrovnávání se se stresem. Musíte je však umět i správně používat. V neposlední řadě záleží také na tom, zda jste schopni rozpoznat, že vaše aktuální technika pro zvládání stresu nefunguje.

Jak žít se stresem

Někdy je mnohem snazší změnit naší reakci a postoj ke stresu než situaci, která nám stres přináší. Samozřejmě, protože někdy bohužel nemůžeme danou situaci změnit, ani kdybychom sebevíce chtěli. Jak tedy snížit stres, když samotná spouštěcí situace leží mimo naši kontrolu?

- Zkuste se na svou situaci podívat tak, abyste ji mohli reinterpretovat. Tím můžete snížit stres, který z ní vyvěrá.

- Stres, který cítíte, můžete také potlačit.

- Snažte se rychle zaměřit pozornost na něco jiného, takže negativní reakce na stres ani nebude mít šanci vám způsobit potíže.

Své hranice a limity můžeme posouvat jen po určitou dobu. Když se dostaneme příliš daleko, negativní následky budou nevyhnutelné.

-jk

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues