Sociální identita ve vůdcovství

Sociální identita hraje podle závěrů amerického Centra pro kreativní vůdcovství zásadní roli v tom, jak manažeři dokáží vést ostatní. Rozumí se jí kombinace několika prvků, které dělí lidi do různých sociálních skupin (např. věku, etnické příslušnosti, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, národnosti nebo socioekonomických charakteristik). Sociální identita určuje, jak dokážeme vést ostatní, odpovídat na jejich činy i to, jak budou reagovat oni na nás.

Představte si například vedoucího pracovníka na poradě, jak praští pěstí do stolu, aby zdůraznil své stanovisko. Pokud to bude muž bílé pleti, ostatní budou vnímat toto gesto jako přiměřené. Když to bude muž černé pleti, budou mít tendenci vnímat jej jako rozzlobeného. A kdyby to byla žena, budou na ni nahlížet jako na citově pohnutou. Lidé mohou toto gesto vnímat různě i na základě své národnosti atd.

Sociální identita je velice důležitá. Manažeři pracující v prostředí kulturních a jiných rozdílů by měli těžit z pochopení vlastní sociální identity a jejího vlivu na ostatní. Vůdcovství v globálním světě spočívá ve schopnosti efektivně pracovat s lidmi, kteří se vyznačují odlišnými životními perspektivami.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership