Signály, podle kterých poznáte, že vás vaši podřízení nerespektují

Abyste mohli z pozice manažera své podřízené skutečně vést a motivovat, musejí vás respektovat. Ať už je to díky vaší přirozené autoritě, jedinečnému know-how nebo díky vaší schopnosti efektivně komunikovat. Pokud jste ale narušili důvěru svých podřízených, případně nemáte dostatečnou autoritu nebo odpovídající technické znalosti, a vaši podřízení vás neberou vážně, je to problém, se kterým musíte něco ihned začít dělat, abyste se opět stali efektivním lídrem. To, že k vám členové vašeho týmu ztratili respekt, vám ale zpravidla neřeknou přímo. Jak tedy vůbec poznat, že vás vaši podřízení nerespektují?

Ilustrační snímek

Nechovají se profesionálně a vysílají odpovídající neverbální signály

Podle INC.com byste měli při konverzaci s podřízenými věnovat pozornost jejich řeč těla a způsob vyjadřování. Pokud dotyčný dává najevo, že k vám nechová respekt, případně vám odmlouvá a nechová se při komunikaci s vámi profesionálně (například se usmívá, když mu dáváte negativní zpětnou vazbu), něco je špatně.

Neustále zpochybňují vaše rozhodnutí

Dalším typickým znakem je zpochybňování vašich rozhodnutí. Určitá debata je vždy namístě. Pokud je ovšem vždy některý zaměstnanec v opozici a agresivně konfrontuje vaše rozhodnutí, je to dost možná právě díky nedostatečnému respektu.

Nesvěřují se vám se svými problémy

Vztah založený na důvěře a vzájemném respektu se projevuje mimo jiné tak, že se vám dotyčná osoba svěřuje s tím, když mu něco nejde nebo má nějaký problém. Mějte se na pozoru, pokud se vám podřízení nesvěřují a neotvírají s vámi své problémy.

Neprojeví radost, když je pochválíte

Lidé mají rádi, když je někdo pochválí. Je to lidská přirozenost. A nejvíce jsou šťastní, když na jejich adresu vysloví uznání někdo, ke komu chovají respekt. Pokud někoho pochválíte nebo mu dáte pozitivní zpětnou vazbu a v dotyčném to očividně žádnou pozitivní odezvu nevyvolá, je pravděpodobné, že k vám příliš velký respekt nechová a proto si vaší pochvaly neváží.

 

-mm-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com