Signs that your subordinates do not respect you

Signály, podle kterých poznáte, že vás vaši podřízení nerespektují

As a manager, in order to motivate and truly lead your subordinates, you must have their respect, be it thanks to your innate authority, unique know-how or communication skills. But if you somehow damage the rapport between you and your subordinates, or you do not possess the necessary authority or corresponding hard skills, your subordinates might not take you seriously. This is a problem you need to start solving immediately, so as once again to become an effective leader. However, team members are unlikely to tell you directly they have lost their respect for you. So how can you recognise this without being told?

Unprofessional behaviour and non-verbal signals

According to INC.com, when communicating with your employees, you should pay attention to their body language and the way they speak. If someone shows they have no respect for you, or if they talk back rudely or otherwise behave unprofessionally towards you (for example, smiling when you are giving them negative feedback), something is wrong.

Always challenging your decisions

Another typical sign is challenging your decisions. There is always room for short debates; if, however, some employee is in constant opposition and aggressively confrontational regarding your decisions, it might be because they do not respect you sufficiently.

Not confiding their problems to you

Any relationship based on trust and mutual respect manifests itself, among other things, in one person talking to the other about their problems or when something is not going right. Beware if your employees do not confide in you or discuss their problems with you.

Not happy when you praise them

People like it when others praise them. That is human nature. And they are at their happiest if the praise comes from someone they respect. If your praising someone or giving them positive feedback produces no obvious positive reaction, it is likely the recipient does not respect you and therefore does not appreciate your praise.

 

-mm-

  Signály, podle kterých poznáte, že vás vaši podřízení nerespektují

  Abyste mohli z pozice manažera své podřízené skutečně vést a motivovat, musejí vás respektovat. Ať už je to díky vaší přirozené autoritě, jedinečnému know-how nebo díky vaší schopnosti efektivně komunikovat. Pokud jste ale narušili důvěru svých podřízených, případně nemáte dostatečnou autoritu nebo odpovídající technické znalosti, a vaši podřízení vás neberou vážně, je to problém, se kterým musíte něco ihned začít dělat, abyste se opět stali efektivním lídrem. To, že k vám členové vašeho týmu ztratili respekt, vám ale zpravidla neřeknou přímo. Jak tedy vůbec poznat, že vás vaši podřízení nerespektují?

  Nechovají se profesionálně a vysílají odpovídající neverbální signály

  Podle INC.com byste měli při konverzaci s podřízenými věnovat pozornost jejich řeč těla a způsob vyjadřování. Pokud dotyčný dává najevo, že k vám nechová respekt, případně vám odmlouvá a nechová se při komunikaci s vámi profesionálně (například se usmívá, když mu dáváte negativní zpětnou vazbu), něco je špatně.

  Neustále zpochybňují vaše rozhodnutí

  Dalším typickým znakem je zpochybňování vašich rozhodnutí. Určitá debata je vždy namístě. Pokud je ovšem vždy některý zaměstnanec v opozici a agresivně konfrontuje vaše rozhodnutí, je to dost možná právě díky nedostatečnému respektu.

  Nesvěřují se vám se svými problémy

  Vztah založený na důvěře a vzájemném respektu se projevuje mimo jiné tak, že se vám dotyčná osoba svěřuje s tím, když mu něco nejde nebo má nějaký problém. Mějte se na pozoru, pokud se vám podřízení nesvěřují a neotvírají s vámi své problémy.

  Neprojeví radost, když je pochválíte

  Lidé mají rádi, když je někdo pochválí. Je to lidská přirozenost. A nejvíce jsou šťastní, když na jejich adresu vysloví uznání někdo, ke komu chovají respekt. Pokud někoho pochválíte nebo mu dáte pozitivní zpětnou vazbu a v dotyčném to očividně žádnou pozitivní odezvu nevyvolá, je pravděpodobné, že k vám příliš velký respekt nechová a proto si vaší pochvaly neváží.

   

  -mm-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com