Šestibodový manuál, jak rychle vyřešit jakýkoliv problém

Rychlé rozhodování a systematické a efektivní řešení problémů – to jsou zcela klíčové vlastnosti kteréhokoliv manažera. Zde je šestibodový manuál, který slouží jako obecná osnova pro řešení problémů a kterým byste se měli řídit ve chvílích, když hledáte řešení pro určitou situaci nebo když se musíte rychle rozhodnout mezi několika možnými variantami.

Ilustrační snímek

Tento manuál přinesl server The Muse.

Identifikace a popis problému

V prvé řadě musíte zcela jasně popsat a definovat problém. Zní to banálně, ale přesná definice je klíčová pro úspěch celého řešení. O jaký problém nebo situaci se jedná, koho se týká, jak se projevuje, jak dlouho už trvá?

Nalezení zdroje problému

Viditelný problém většinou bývá až symptomem určité neuspokojivé situace – jakéhosi zdroje nebo jádra problému. Neřešte jenom projevy problému, ale definujte a řešte jeho samotnou podstatu.

Uvedení možných řešení

Nastává čas vymyslet co nejvíce možných řešení. Mělo by se jednat o brainstorming, při kterém přijdete s celou plejádou možných řešení problému.

Zhodnocení dopadu řešení

U několika nejschůdnějších řešení, které sepíšete v rámci předchozího bodu, sepište reálné a očekávané dopady – a to jak ty pozitivní, tak i ty negativní.

Určení priorit

Určete si, jaké parametry výsledného řešení jsou pro vás ty nejdůležitější a které dopady (pozitivní i negativní) jsou prioritní.

Výběr nejlepšího řešení

Podle hierarchie důležitosti pozitivních a negativních dopadů řešení vyberte to, které vám vyjde jako to nejschůdnější a nejvýhodnější. Toto řešení následně implementujte.

 

-mm-

Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse