Šest problémů, kvůli kterým hrozí vašim podřízeným vyhoření

Dlouhodobý stres, nepříjemné pracovní prostředí, přemíra práce nebo nemožnost skloubit osobní a pracovní život. To jsou jednom jedny z mnoha důvodů, proč zaměstnancům hrozí syndrom vyhoření. Chcete, aby vaši zaměstnanci byli motivovaní, aby chodili do práce rádi a aby jim vyhoření nehrozilo? Pak musíte znát ty nejtypičtější důvody, kvůli kterým pracovníci ve svém zaměstnání ztrácí motivaci a kvůli kterým jim hrozí syndrom vyhoření.

Ilustrační snímek

Mikro-management ze strany manažera

Každý pracovník by měl mít nějaký prostor pro vlastní iniciativu, kreativitu a inovaci. Zaměstnavatel by měl svým zaměstnancům věřit a měl by jim dávat jistou volnost. Pokud pracovníci cítí, že na nich nadřízení uplatňují mikro-management a sledují každý jejich krok, je to pro ně výrazně demotivující.

Byrokracie a nevhodné technologie

Jednou z nejvíce frustrujících a demotivujících věcí, které může zaměstnance potkat v zaměstnání, jsou nedostatečné, nefunkční nebo nevhodné technologie, které místo toho, aby zaměstnanci pomáhaly, tak mu jsou překážkou v jejich práci.

Řadový pracovník nemá žádné slovo

Jak uvádí Gallup.com, nemožnost cokoliv ovlivnit a nedostatečné naslouchání pracovníkům, jejich nápadům a připomínkám, je jedna z nejčastějších výtek ze strany zaměstnance směrem k zaměstnavatelům.

Nemožnost ovlivnit svoji práci

Faktory, které se uplatňují při oceňování a hodnocení práce jednotlivých zaměstnanců, by měly být daným pracovníkem ovlivnitelné. Jestliže je zaměstnanec například hodnocen pouze na základě výsledků celé firmy, a přitom on na ně má ze své pozice minimální vliv, je to pro jeho práci značně demotivující.

Nefunkční systém komunikace

K efektivní práci je nutná i efektivní a jednoznačná komunikace. Správným nastavením vnitřní komunikace je pak možno dosáhnout nejenom lepších výsledků, ale i lepší motivaci zaměstnanců, kteří vědí, co se děje, co se po nich chce a mají ke své práci všechny informace.

Absence flexibility

Zaměstnavatel, který si svých zaměstnanců váží, jim důvěřuje a nabízí jim určitou flexibilitu. A to především ve spojitosti s vyvážením pracovního a soukromého života. Pokud firma svým pracovníkům žádnou flexibilitu nenabízí, je to pro ně známka, že si jich firma neváží.

 

-mm-

Zdroj: Gallup Organization - přední světová výzkumná a auditorská společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Organization