Sedm výhod malých firem a skupin

Velikost firmy již dávno nezáleží na pouhém počtu jejích zaměstnanců. Stejně je tomu i s velikostí týmu či pracovní skupiny. Velikost se dnes měří v hodnotách kvality a hloubky firemních vizí, vztahů, kreativity, celkových výsledků, schopností komunikovat a rozvíjet se. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že skutečně efektivní pracovní skupina musí být tvořena maximálně pěti lidmi. Vysvětlují to tím, že v pětičlenné skupině je dost pracovníků na to, aby mohlo vzniknout několik rozdílných perspektiv, ale málo pracovníků a to, aby to bránilo vzniku efektivních pracovních výsledků a kvalitních vzájemných vztahů.

Skupiny (či firmy) tvořené menším množstvím lidí vytvářejí hlubší osobní vztahy mezi jejich jednotlivými členy, což kromě jiného vede i k menšímu riziku vzniku právních pří. I malý byznys může mít velkou vizi. Článek výslovně formuluje sedm výhod malých firem a skupin:
1. Malé skupiny jsou efektivnější.
2. Malé skupiny jsou kreativnější.
3. Malé skupiny jsou více osobní.
4. Malé skupiny se mohou více specializovat.
5. Malé skupiny jsou flexibilnější.
6. Malé skupiny jsou zodpovědnější.
7. Malé skupiny jsou odolnější.

**Datum vydání:** XII/2002
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online