Sedm "ne" emoční inteligence

Ilustrační snímek

Emočně inteligentní lidé rozumějí svým emocím a jejich vlivu na lidi kolem sebe. Mají dobré povědomí o svých silných a slabých stránkách a umějí dobře vyvážit své potřeby s potřebami druhých. S ostatními vycházejí velmi dobře, jsou pozitivními vzory chování a inspirace.

O tom, že emoční inteligence patří k základním předpokladům efektivní interpersonální komunikace i kariérního úspěchu jsem již psali před časem, kdy jsme si připomněli 6 kroků k vyšší emoční inteligenci. Dnes se, opět s pomocí serveru lifehack.org, pojďme zaměřit na to, co emočně inteligentní lidí nedělají.

Nejsou zbrklí

Umějí řídit své reakce na spouštěče emocí proaktivně. Znamená to, že nedělají důležitá rozhodnutí, když jsou rozčílení, když se cítí ublížení nebo mají strach. Nejprve se na rozhodnutí mentálně připraví.

Nevyhýbají se novým věcem a lidem

Jsou otevření nápadům a názorům druhých a nebojí se měnit své názory na základě nově získaných informací. Rádi využívají nové příležitosti a poznávají nové lidi. Umějí přijmout fakt, že sami nemohou mít vždy pravdu.

Zajímají se více o druhé než o sebe

Mají vysokou míru empatie. Na svět nahlížejí širším pohledem než jen svým vlastním. Umějí odpouštět sobě i druhým. Nežárlí na úspěchy druhých, ale slaví je s nimi.

Neobviňují druhé

Umějí převzít odpovědnost za své emoce a neobviňují z nich žádné vnější síly. Vědí, proč se cítí, jak se cítí a proč reagují, jak reagují. Nelžou sami sobě a zaměřují se na to, jak své reakce změnit. To jim pomáhá vytvářet lepší vztahy s ostatními a dosahovat vyšší celkové spokojenosti.

Nelibují si v negativitě

Jsou to mistři verbální i neverbální komunikace. Umějí poslouchat a díky tomu i lépe řešit konflikty. Nepouštějí se do žádných her a manipulací za využití technik, jako je křik, bouchání dveřmi nebo zaryté mlčení s cílem vyvolat strach či pocit viny.

Neužírají se minulostí

Chápou, že minulost už nedokáží změnit a jediné, co mohou udělat, je poučit se. Neutápějí se v pocitech hořkosti a zklamání. Pokud udělali chybu, která se dotkla jiných lidí, umějí se omluvit.

Nezapomínají na fakta

Upřímně se zajímají o své pocity i pocity druhých a není jim nepříjemné o pocitech mluvit. Zároveň si ale dobře uvědomují, že pocity nejsou fakta. Při řešení různých situací spojují logické hodnocení situace s porozuměním svým emocím.

Jak jste na tom s emoční inteligencí vy? Pokud se máte ještě hodně co učit, nezoufejte, možnosti se vám nabízejí každý den. S rostoucím věkem navíc přirozeně roste i EQ, aniž bychom na tom vědomě pracovali.

-kk-

Zdroj: Lifehack - americký server zaměřený na různé aspekty zlepšování kvality života
Zobrazit přehled článků ze zdroje Lifehack

Články v sérii

Aktuální

6 kroků k vyšší emoční inteligenci

Aktuální

Sedm "ne" emoční inteligence