Sedm kroků k úspěšnému zapojení zaměstnanců

Znají zaměstnanci vaše jméno? Vědí, proč existuje vaše organizace? Pokud si na tyto otázky odpovíte záporně, pak vaše firemní kultura nedokáže zapojit své členy. Zaměstnanci jsou přitom produktivnější, cítí-li se být zapojeni. Měli by mít informace, které jim pomohu v jejich práci. Za to odpovídají vůdcové.

Článek proto shrnuje sedm kroků, jak se ujistit, že vaši zaměstnanci mají potřebné informace, aby se cítili být součástí firmy a mohli vám pomoci k úspěchu.

- Identifikujte klíčové informace, které chcete, aby zaměstnanci znali.

- Prověřte komunikační procesy ve vaší organizaci - jak probíhá poskytování a přijímání informací.

- Vyhodnoťte efektivitu současných komunikačních procesů podle toho, jak zasahují všechny zaměstnanecké úrovně.

- Pokud vaše hodnocení ukáže, že se informace nedostanou, kam mají, odhalte problémové místa a odstraňte je.

- Vytvořte a zaveďte strategii firemní komunikace, která bude zahrnovat nově přijaté zaměstnance, současné zaměstnance a zaměstnance pracující na dálku.

- Vytvářejte pravidla informační odpovědnosti na každé manažerské úrovni.

- Prověřujte tato pravidla, abyste se ujistili, že se informace dostávají ke všem zaměstnancům.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher